Generalforsamling:

Tag del i medlemsdemokratiet i din region

Hvordan skal fremtidens tandlægeforening se ud, og hvordan løses de udfordringer, som standen står overfor? Deltag i generalforsamlingen i din region, og sæt dit præg på udviklingen.

Danmarkskort generalforsamlinger

Region Hovedstadens Tandlægeforening

Tid: Tirsdag den 12. oktober

Sted: Kollekolle Konferencecenter, Værløse

Spisning: Ja

Tilmelding: Dato for tilmeldingsfrist meddeles i nyhedsbrev sammen med indkaldelse og dagsorden.

Region Sjællands Tandlægeforening

Tid: Onsdag den 13. oktober

Sted: Fastlægges efter 10. september

Spisning: Ja

Tilmelding: Information om dagsorden og tilmelding følger efter 10. september.

Region Syddanmarks Tandlægeforening

Tid: Tirsdag den 5. oktober

Sted: Huset i Middelfart

Spisning: Kl. 18:30

Tilmelding: Via e-mail til formanden: formandregionsyd@tdl.dk

Særlige punkter på dagsordenen: Afskedigelse af direktør, næstformandssagen, diskussion om samling af danske tandlæger i en fælles tandlægeforening og valg til regionsbestyrelsen.

Midtjysk Tandlægeforening

Tid: Onsdag den 6. oktober

Sted: Restaurant Martin IB, Pakhusene, Aarhus

Tilmelding: Nærmere information om dagsorden og tilmelding følger ultimo august 2021.

Nordjysk Tandlægeforening

Tid: Tirsdag den 5. oktober

Sted: Hotel Scheelsminde, Aalborg

Spisning: Kl. 18

Tilmelding: Via nordtand@gmail.com

Grønland

Der afholdes ikke generalforsamling i 2021.

Færøerne

Tid: Fredag den 17. september

Sted: Hotel Hafnia

Spisning: Der serveres smørrebrød.

Tilmelding: Ikke nødvendigt.