Leder:

"Vi er både en interesse- og sundhedspolitisk organisation"

Det er tid til at se fremad, og i denne leder kortlægger Susanne Kleist Tandlægeforeningens mission og værdier for fremtiden.

Susanne Kleist leder
Foto: Les Kaner

Efter en hård periode med corona er det nu tid til at se fremad og til at tage pejling af, hvad vi har lært af coronapandemien, og hvilke forandringer krisen vil medføre for os. Mit svar er, at Tandlægeforeningen primært er en interesseorganisation for klinikejere og en fagforening for ansatte tandlæger både i offentligt og privat regi.

Men vi er også en sundhedspolitisk organisation. Tandlægeforeningen samler både klinikejere, ansatte tandlæger og offentligt ansatte tandlæger. Vi arbejder for at tjene tandlægernes interesser og forbedre tandlægernes arbejdsliv – men også for at forbedre befolkningens tandsundhed, fordi de to ting hænger uløseligt sammen. Det er Tandlægeforeningens mission, og vi har senest bekræftet den på vores hovedgeneralforsamling i 2020.

Vi er også en markant sundhedspolitisk aktør

SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

Tandlægeforeningen er funderet på et fagligt fællesskab og en fælles faglighed. Vores mål er at sikre alle tandlæger et godt og afbalanceret arbejdsliv. Vi skal varetage den samlede stands interesser og give hvert enkelt medlem en god service og en professionel rådgivning. Målet for os er at levere en professionel medlemsservice, forbedre medlemmernes arbejdsvilkår og trivsel og sikre en høj faglighed i medlemmernes studie- og arbejdsliv. Men vi er også en markant sundhedspolitisk aktør, som fremmer den orale sundhed og sætter den sundhedspolitiske dagsorden på det tandfaglige område.

Tandlægeforeningens mål er bl.a. at påvirke sundhedspolitikken i Danmark og sikre, at patienter og offentlighed oplever tandlægefaget som en vigtig og respekteret del af sundhedsvæsenet. Vi vil forbedre tandsundheden gennem oplysning og faglig information af høj kvalitet, og vi vil samarbejde med andre faggrupper og organisationer for at fremme den orale sundhed i Danmark.

Derfor var det også med stor glæde, at jeg på Tandfaglige Dage 2021 uddelte Tandlægeforeningens sundhedspris til Allan Flyvbjerg, professor og direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen. Allan er innovativ, nytænkende og har fokus på tværfaglighed. Allan er en af de venner, vi gerne vil have mange af, for det kræver tværfaglig forståelse for komorbiditet, hvis munden skal blive et fuldgyldigt medlem af kroppen i sundhedsvæsenet.

Det opnår vi kun i samarbejde med andre faggrupper og ved at påtage os ansvaret for befolkningens orale sundhed som en del af den almene sundhed. Det styrker vores faglige interesser og vores position i samfundet, at vi har et mål, som ikke kun handler om os selv. Vores styrke er netop det, at Tandlægeforeningen både er en interesseorganisation og en sundhedspolitisk organisation, der sørger for gode arbejdsforhold og gode økonomiske rammer – samtidig med at vi får tilfredse patienter og tilfredsstillet vores egen faglighed.

Derfor er Tandlægeforeningen både en faglig interesseorganisation for alle tandlæger og en sundhedspolitisk organisation til fremme af tandsundheden i Danmark.