Ny retningslinje for PA-behandling:

Her er de vigtigste budskaber

Den europæiske parodontologiske sammenslutning har udgivet en ny klinisk retningslinje for behandling af parodontitis. Her har 85 europæiske eksperter gennemgået den videnskabelige litteratur og besvaret 62 fokuserede spørgsmål om alle tænkelige aspekter af parodontalbehandling. Denne guide giver dig et overblik over de væsentligste budskaber i EFP’s kliniske retningslinje.

Pochemåler
Tekst: BEARBEJDET AF TANDLÆGE, DR.ET LIC.ODONT. BJARNE KLAUSEN

1. Få styr på mundhygiejne og risikofaktor

EFP anbefaler:

 • Information om mundhygiejnens betydning.
 • Forbedring af mundhygiejnen. Elektrisk og manuel tandbørste er lige gode. Interdentalbørste bør foretrækkes approksimalt.
 • Rygestop
 • Kontrol med diabetes.
   

2. Tandrensning og tandrodsrensning gavner

EFP anbefaler:

 • Professionel fjernelse af supragingivale belægninger og retinerende faktorer.
 • Subgingival rensning med ultralyd og/ eller håndinstrumenter. Kan foretages kvadrantvis eller i løbet af 24 timer.

 

Man kan overveje

 • Mundskylning med klorhexidin i særlige tilfælde og i korte perioder.
 • Indlæg af klorhexidinchip efter subgingival rensning.
   

3. Disse behandlinger anbefales ikke

Laserbehandling, fotodynamisk behandling, statiner, probiotika, doxycyklin i subantimikrobielle doser, bisfosfonater, NSAID, omega-3-fedtsyrer, metformin. Nogle af tiltagene er ikke tilstrækkeligt undersøgt. I andre tilfælde er der ikke påvist nogen effekt ud over, hvad man kan opnå med konventionelle tiltag.
 

4. Kirurgisk behandling bør overvejes

EFP foreslår:

 • Lapoperation, hvis der efter subgingival rensning er restpocher ≥ 6 mm.
 • Gentagelse af subgingival rensning, hvis restpocherne er 4­-5 mm.

 

EFP fraråder:

 • Kirurgisk behandling på patienter, der ikke har tilfredsstillende mundhygiejne.

 

EFP anbefaler:

 • At parodontalkirurgi udføres af tandlæger med særlig kompetence.
 • Regenerativ behandling med membran eller emaljematrixprotein ved restpocher i tilknytning til intraossøse defekter på ≥ 3 mm.
   

5. Furkaturinvolveringer kan behandles

EFP anbefaler

 • Parodontalbehandling af furkaturinvolverede tænder. Furkaturinvolvering er ikke en indikation for ekstraktion.
 • Regenerativ kirurgi ved restpocher i tilknytning til Klasse II­furkaturinvolveringer på molarer i underkæben. Der anbefales emaljematrixprotein alene eller knogleprodukter med eller uden membran.

 

EFP foreslår:

 • Regenerativ kirurgi ved restpocher i tilknytning til Klasse II­furkaturinvolveringer bukkalt på molarer i overkæben. Der anbefales emaljematrixprotein alene eller knogleprodukter med eller uden membran.

 

Følgende behandlinger kan overvejes:

 • Ved Klasse II­furkaturinvolvering approksimalt i overkæben: Subgingival rensning, lapoperation, regenerativ kirurgi, rodseparation, rodresektion.
 • Ved Klasse III­furkaturinvolvering i overkæben: Subgingival rensning, lapoperation, tunnelering, rodseparation, rodresektion.
 • Ved Klasse III­furkaturinvolvering i underkæben: Subgingival rensning, lapoperation, tunnelering, rodseparation, rodresektion.
   

6. Brug kun antibiotika i særlige tilfælde

EFP anbefaler ikke:

 • Rutinemæssig anvendelse af systemisk antibiotikum i forbindelse med subgingival rensning.

 

Man kan overveje:

 • Anvendelse af systemisk antibiotikum i særlige tilfælde (fx generaliseret stadium III hos unge voksne

Sanz M, Herrera D, Kebschull M et al. On behalf of the EFP Workshop Participants and Methodological Consultants. Treatment of stage I-III periodontitis – The EFP S3 level clinical practice guideline. J Clin Periodontol 2020;47:4-60.