Finanslov:

Udsigt til flere specialtandlæger i ortodonti

Med finansloven for 2022 bliver der afsat midler til at uddanne 1-2 flere specialtandlæger i ortodonti årligt. Fantastisk og på tide, lyder det fra de to formænd i hhv. Tandlægeforeningen og Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti.

Togskinner
Tekst: Anne Burlund / Foto: Shutterstock

14,4 mio. kr. over de næste fem år. Så meget er der afsat i finansloven til at uddanne flere specialtandlæger i ortodonti. I dag er der fastsat syv uddannelsesforløb årligt, men med den nye pose penge vil der ifølge Morten Borchorst, der er formand for Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti, kunne uddannes 1-2 flere specialtandlæger om året. Og det glæder ham:

– Det er da fantastisk, at politikerne har lyttet – og det er ikke et sekund for tidligt! Det tager tre år at blive specialtandlæge, og allerede i dag er der flere steder akut mangel på specialtandlæger i ortodonti. Det er jo noget, vi har råbt op om i flere år, så det glæder mig, at vi de kommende år forhåbentlig kan få uddannet de specialtandlæger, der er brug for, siger Morten Borchorst.

Det er da fantastisk, at politikerne har lyttet – og det er ikke et sekund for tidligt

MORTEN BORCHORST, FORMAND FOR FORENINGEN AF SPECIALTANDLÆGER I ORTODONTI

Det er Sundhedsministeriet, der fastsætter antallet af uddannelsesforløb i specialtandlægeuddannelserne på baggrund af Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplaner. I den seneste plan for 2020-24 slog styrelsen fast, at der fortsat kun skulle uddannes syv specialtandlæger i ortodonti årligt frem mod 2024. Og det til trods for, at styrelsens egen faglige anbefaling lød, at der årligt burde udbydes otte eller ni uddannelsesforløb i ortodonti. ”Manglende midler,” lød begrundelsen til Tandlægebladet tilbage i januar 2020 for, hvorfor man ikke fulgte sin egen faglige anbefaling. Men nu lader det altså til, at der er politisk vilje til at finde penge til flere uddannelsesforløb.

Og det glæder Susanne Kleist, der er formand i Tandlægeforeningen:

– Vi har længe advaret mod, at det skal være økonomi og ikke faglighed, der afgør antallet af specialtandlæger i ortodonti. Så det er glædeligt, at der nu er politisk opbakning til, at vi får uddannet de specialtandlæger, der er behov for, siger Susanne Kleist.

Advarer mod status quo

I finansloven 2022 lyder argumentet for en øget bevilling, at der skal sikres, at ”behovet for specialtandlæger fortsat vil være dækket, da der på baggrund af aldersfordelingen blandt specialtandlæger må forventes en øget pensionering i de kommende år.” Og derfor advarer Susanne Kleist om, at udviklingen skal følges tæt over de kommende år:

– Hvis vi kun uddanner et antal specialtandlæger svarende til dem, der går på pension, så er vi jo lige vidt. Der er allerede i dag akut mangel på specialtandlæger i ortodonti flere steder i landet, så vi skal uddanne flere – og ikke et niveau, der svarer til status quo – hvis behovet skal dækkes, og ventelisterne ikke skal eksplodere yderligere, understreger Susanne Kleist.

Speciale i ortodonti

Der er ca. 180 aktive specialtandlæger i ortodonti i Danmark, hvoraf de fleste arbejder i flere sektorer. Ca. 100 arbejder overvejende i den kommunale sektor, ca. 35 overvejende i privat praksis, mens de resterende overvejende er beskæftigede statsligt (universiteterne) og regionalt.

Kilde: fsonet.dk