I stolen:

Patienter med hæmofili

Det er særlig vigtigt, at bløderpatienter har en god mundhygiejne, da en inflammation i tandkødet vil bløde mere og længere hos en bløder end en almindelig patient. Læs her, hvad du skal være særligt opmærksom på, hvis din patient lider af hæmofili.

Hæmofili
Foto: Shutterstock

Hæmofili og von Willebrands sygdom er arvelige blødersygdomme, som giver en øget tendens til at bløde i variende grad. De skyldes en mangel på bestemte molekyler i blodet, som er nødvendige, for at blodet skal størkne. Von Willebrands er den mest udbredte bløderlidelse, og mænd lider oftere end kvinder af de svære tilfælde.

Det er særlig vigtigt, at bløderpatienter har en god mundhygiejne og vedligeholder deres tænder, herunder et sundt tandkød, da en inflammation i tandkødet vil bløde mere og længere hos en bløder end en almindelig patient. Det kan være både generende med blod i mundhulen, ligesom det kan give dårlig smag for patienten og lugtgener fra munden.

Lider din patient af hæmofili, bør du derfor være særlig opmærksom på følgende:

1.

Ved tandekstraktion og kirurgi skal patienten henvises til en kæbekirurgisk afdeling på et hospital, der har tilknyttet et hæmofilicenter. I Vestdanmark er det Aarhus Universitetshospital, og i Østdanmark er det Rigshospitalet. Hæmofilicentret lægger en plan for, hvilken medicin patienten skal have før et indgreb. Patienten skal ofte have intravenøs medicin for at få den koagulationsfaktor, vedkommende mangler, så den pågældende fx kan få ekstraheret en tand, uden at blødningen er problematisk.

2.

Alm. tandeftersyn med tandrensning og fyldningsterapi kan gennemføres hos patientens privatpraktiserende tandlæge. Lider patienten af svær hæmofili, skal vedkommende som regel have taget cyklonovatabletter mod blødninger dagen før tandlægebesøget samt eventuelt skylle mund med cyklonovaopløsning efter konsultationen.

3.

Medicinindtag. Patienten må helst ikke have spist ipren og kodimagnyl inden tandlægebesøget, da disse præparater hæmmer blodpladernes funktion. Det samme gælder fiskeolie og naturmedicin som ingefær- og hvidløgskapsler, der kan virke blodfortyndende.

4.

Unormal blødning? Du kan også møde en patient, der lider af uopdaget hæmofili. Læg derfor altid mærke til, om patienten har en unormal blødning, og spørg ind til, om patienten oplever blødningsproblemer fra mundhule og tandkød eller får spontant næseblod i hverdagen. Hvis
dette er tilfældet, skal du opfordre patienten til at kontakte sin privatpraktiserende læge for en udredning af evt. blødersygdom.

Kilde: Lone Hvitfeldt Poulsen, overlæge på Hæmofilicenter Vestdanmark på Aarhus Universitet.