Leder:

Svært ikke at være tilfreds med vores resultater

Den 26. november afholder Tandlægeforeningen hovedgeneralforsamling (HGF). Formand Susanne Kleist ser frem til "et af medlemsdemokratiets højdepunkter" og tilbage på nogle af foreningens resultater. 

Susanne Kleist Leder
Tekst: Susanne Kleist / Foto: Thomas Nielsen

Jeg ved, at det næppe er alle, der kan følge mig. Men sandheden er, at jeg ser frem til lørdag den 26. november, hvor vi afholder hovedgeneralforsamling (HGF). 

Når man som mig har været i fagpolitik i 20 år, så er hovedgeneralforsamlingen hvert andet år et af medlemsdemokratiets højdepunkter. 

Her sætter hele Tandlægeforeningens repræsentantskab hinanden stævne, og vi har lejlighed til at evaluere, debattere og justere foreningens kurs for de kommende to år. 

Personligt sætter jeg pris på de diskussioner, der opstår. Ofte kommer jeg klogere hjem og opmuntret over alle de kollegaer, som engagerer sig og er villige til at tage et ansvar for Tandlægeforeningens fortsatte udvikling. 

I år skal vi bl.a. debattere, om de fire forsikringer i Praksisforsikringen fortsat skal være obligatoriske. Et relevant og aktuelt spørgsmål, som jeg ved optager flere medlemmer. Derfor ser jeg frem til at få belyst og truffet beslutning omkring, hvad fremtiden skal bringe for obligatoriet i Praksisforsikringen. 

Men for mig handler det ikke kun om fremtiden. HGF giver også anledning til at se tilbage og se på, hvad vi har opnået de seneste to år. 

Og her er det svært ikke at være tilfreds med vores resultater. 

Aldrig har vi haft så tætte forbindelser til Christiansborg – og det har givet pote

Jeg er stolt over foreningens opgradering af den sundhedsfaglige rådgivning, som leverer unik rådgivning om alt fra klagesager til hygiejnespørgsmål og hjælp til god journalføring. Tiltaget har uden tvivl haft stor betydning for mange medlemmer, og god rådgivning har hindret, at kollegaer er havnet i gabestokken. 

Det gør mig også glad, at vi har taget kampen op og har vundet en række vigtige sager, bl.a. over HK. 

Samtidig kan jeg konkludere, at vores politiske satsning har været helt rigtig. Aldrig har vi haft så tætte forbindelser til Christiansborg – og det har givet pote. Vi fik afværget en uddannelse i Hjørring og samtidig sikret en bevilling på 35 nye studerende årligt. Senest har vi sikret politisk flertal for, at de nye regler for overdragelse af journaler skal ændres. Alt sammen resultater, som har stor betydning for tandlæger nu og her – men bestemt også for vores fremtidige kollegaer. 

Vi er også klar med en digital satsning, som jeg vil løfte sløret for på HGF, og som alle I andre også vil få kendskab til i november. Jeg er sikker på, at det vil blive oplevet som en styrkelse af vores medlemsservice. 

Og i bund og grund er det jo det, det handler om. At vi sikrer, at Tandlægeforeningen er en stærk medspiller, der sikrer jer medlemmer gode og sikre arbejdsvilkår – nu og i fremtiden. 

Heldigvis er vi på helt rette kurs.