Månedens ydelse:

Tandfyldninger

Der er fire forskellige ydelser, som omfatter tandfyldninger. Kun én af dem er forbundet med en fast pris og tilskud. Læs her, hvordan du bruger ydelsen korrekt. 

Caries fyldning revne i tand
Foto: Shutterstock

BAGGRUND: 

Der er fire forskellige ydelser, som omfatter tandfyldninger: plastfyldning enkeltfladet, plast enkeltfladet – hvor okklusion påvirkes af slid, plastfyldning flerfladet og plast flerfladet – hvor okklusion påvirkes af slid. Kun den første er forbundet med en fast pris og tilskud, hvor de andre er frie priser. Efter Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9670 af den 30. september 2008 kan du bruge plast til alle fyldninger, og materialet er derfor førstevalg. 

Hvis der udføres to eller flere fyldninger på samme flade af en tand i samme behandlingsperiode, kan du kun anføre og beregne disse som én fyldning. En fyldning, der strækker sig over flere af tandens flader, kan du også kun anføre og beregne som én fyldning. 

Patienter uden aktiv tandsygdom, som skal have udskiftet en defekt fyldning, fx hvis den blot er fraktureret, skal du kategorisere i grønt spor, og du kan afregne uden farveskift til gul.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: 

Du skal anvende ydelsen, hvis fyldningen er udført efter primær caries. Der kan ikke opnås tilskud til fyldninger på over tre flader, til kosmetiske fyldninger og til behandling af det, der kan sammenfattes i ”bid og slid”. Hvis du fx anvender plast til bidhævning, er det ikke en fyldning og uden tilskud og en fri pris. Det samme gør sig gældende, hvis du påsætter eller refixer en retainer, som er gået løs med en enkeltfladet plastfyldning eller flere, det er også en fri ydelse i voksentandplejen. 

Kilde: Tandlægeforeningens afdeling for Sundhedsfaglig Rådgivning 

Er du i tvivl eller har behov for yderligere rådgivning, så kontakt Tandlægeforeningen på fagliginfo@tdl.dk