Valg til hovedbestyrelsen:

Derfor stiller vi op

En sammentømret forening, politisk indflydelse og en offentlig stemme er nogle af de mærkesager, som de nye kandidater vil kæmpe for, når valget til hovedbestyrelsen skal afgøres til årets hovedgeneralforsamling.

TB valg til HB
Tekst: Nanna Fløjborg

D. 26. november løber Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling af stablen. Her skal der bl.a. afholdes valg til hovedbestyrelsen, hvor tre medlemmer ud af de nuværende otte medlemmer, går ud af bestyrelsen.

Der er indtil videre seks nye kandidater til hovedbestyrelsen (opdateret siden Tandlægebladet udkom i oktober, hvor der var fem kandidater) og fem nuværende HB-medlemmer, som genopstiller. Læs her, hvad de nye kandidater mener, de kan bidrage med, og hvad de især vil arbejde for, hvis de bliver valgt ind i hovedbestyrelsen.

Anni Rønman

Klinikejer, Tandlægerne i Viby, Viby Sjælland

Hvorfor stiller du op?
Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi at jeg efter 10-12 år i fagpolitik med b.la. en del år i regionstandlægenævnet og 6 år i KEU sidder med en del viden om og kompetencer indenfor fagpolitik. Jeg ønsker at bruge dette for at påvirke den virkelighed vi tandlæger, i alle segmenter, arbejder i.

Hvad vil du kæmpe for som fagpolitiker?
Jeg vil arbejde for, at Tandlægeforeningen er foreningen for alle tandlæger. Vi er ikke flere tandlæger, end at vi kan arbejde for alles interesser, og jeg tror på, at vi står stærkest hvis vi signalerer tydelig intern sammenhold. Herigennem er mit håb, at vi vil kunne præge den offentlige kommunikation og arbejdsvilkårene for tandlægerne i DK. 

Torben Schønwaldt

Klinikejer, Harald Tandlægerne Sønderåparken, Vejle

Hvorfor stiller du op?
Jeg stiller bl.a. op, fordi mine seks år som formand for KEU har lært mig meget om politiske processer og givet mig en viden, som jeg er overbevist om kan bruges proaktivt til at fremme tandlægernes værdi og anseelse i samfundet, uanset hvilken sektor vi arbejder i. 

Hvad vil du kæmpe for som fagpolitiker?
I forbindelse med håndteringen af COVID-19 blev vi anerkendt som en del af det kritiske sundhedsberedskab, og den tilkendegivelse skal vi følge op på og fastholde. Kun på den måde kan vi opnå indflydelse og få politikerne i tale om en ansvarlig økonomi inden for tandsundhedsområdet. Politikerne har ligeledes anerkendt sammenhængen mellem oral sygdom og almen sygdom, men vi mangler stadig at se, at det bliver udmøntet i konkret politisk handling. Det vil jeg holde politikerne op på.

Susanne Egtoft

Klinikleder, Gl. Hasseris Skole, Aalborg

Hvorfor stiller du op?
Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi jeg tænker, at den erfaring, jeg har fået på seks år som formand for OATU, skal bruges til noget fornuftigt. Det er for mig en kvalificerende faktor i arbejdet med at gøre Tandlægeforeningen til foreningen for alle tandlæger. 

Hvad vil du kæmpe for som fagpolitiker?
Der er masser af arbejde at gøre, så alle vores medlemmer kan være stolte af vores fælles forening og føle, at foreningen gør en forskel for dem. Den offentlige stemme er en vigtig del af dette arbejde, og det er her, jeg tror, at min viden kan være med til at gøre en forskel. På længere sigt er en af mine personlige drømme at få lagt ATO og Tandlægeforeningen sammen.

Marie-Louise Berntsen

Tandlæge, den kommunale tandpleje, Svendborg

Hvorfor stiller du op?
Jeg mener, det er vigtigt at støtte op om det faglige fællesskab. Hvis vi tandlæger vil gøre vores sag gældende ud ad til, skal vi stå sammen. Det vil jeg gerne bidrage til. 

Hvad vil du kæmpe for som fagpolitiker?
Jeg mener, det er vigtigt at holde fast i Tandlægeforeningen som en forening for alle tandlæger. Det kan internt være udfordrende at rumme mange interesser, men jeg tror grundlæggende på, at vi som faggruppe vinder på at stå sammen. Vi har langt mere at være fælles om end uenige om. Desuden mener jeg, at vi skal fastholde at yde god medlemsservice og møde medlemmerne i de problemstillinger, de dagligt står i. 

Arno Poulsen

Tandlæge, Sundhedshuset Thy, Thisted

Hvorfor stiller du op?
Jeg har arbejdet med fagpolitik i 10-12 år, har siddet i mange bestyrelser og er en såkaldt garvet rotte. Derfor blev jeg opfordret af et nuværende medlem i hovedbestyrelsen til at stille op. 

Hvad vil du kæmpe for som fagpolitiker?
Jeg er ansat tandlæge nu, men har også været klinikejer i mange år, så jeg kender begge verdener. Jeg vil arbejde for, at vi står sammen, for det gør os stærkere. Den styrke kan vi bruge, når vi bliver presset af Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder, som kræver dokumentation for alt. Vi skal som stand kæmpe for at undgå samme elendige arbejdsforhold, som fx sygeplejerskerne har fået. 

Frank Dalsten

Klinikejer, Dalsten Tandlægecenter, Bagsværd

Hvorfor stiller du op?
Jeg stiller ikke op for at opponere mod nogen, men for at fremlægge en ny politik. Jeg er overbevist om, at Tandlægeforeningen er på en farlig kurs med øget topstyring, hvor der lægges forhindringer i vejen for, at vores medlemmer kan henvende sig direkte til HB-medlemmer og formand. 

Hvad vil du kæmpe for som fagpolitiker?
Jeg har stærke meninger og idéer om, hvad der kræves for at ændre dette. Jeg føler mig forpligtet til at gøre alt, hvad jeg kan for at holde Tandlægeforeningen på det rette demokratiske spor. Derudover ønsker jeg at kæmpe for at bibeholde Tandlægeforeningen som en enhedsforening for alle tandlæger og det naturlige valg for alle.

De genopstiller:

– Susanne Kleist (formand) 
– Rikke Freitag 
– Betina Laulund Bille 
– Karen Møller Kongsbak 
– Mads Stræde Bundgaard 

Sådan gjorde Tandlægebladet

Tandlægebladet har spurgt regionsformændene, hvilke kandidater regionerne har til hovedbestyrelsen. Medlemmer kan dog stille op helt frem til afstemningen.

Du kan følge dækningen af hovedgeneralforsamlingen på Tdlnet.dk d. 26. november.