Klinisk retningslinje trukket tilbage:

TF vil tage ansvar for at udvikle ny retningslinje

Sundhedsstyrelsen har trukket national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater tilbage og har ingen planer om at opdatere retningslinjen. Det ærgrer Tandlægeforeningen, der nu vil stå i spidsen for udvikling af ny klinisk retningslinje. 

Pochemåler
Tekst: Anne Burlund

Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater blev 1. november trukket tilbage og fjernet fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Retningslinjen blev udarbejdet i 2013 af en arbejdsgruppe bestående af videnskabelige eksperter fra de odontologiske institutter ved Københavns og Aarhus Universitet samt en metodeekspert og var en direkte oversættelse af dele af de svenske Nationella riktlinjer för vuxentandvård fra 2012. 

Nu har Socialstyrelsen i Sverige imidlertid foretaget en større opdatering af Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Men i Danmark oplyser Sundhedsstyrelsen (SST), at man ikke vil følge efter og opdatere den danske retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. Og derfor betragter styrelsen den gamle retningslinje som forældet og har trukket den tilbage. Det er kun et år siden, at Tandlægeforeningen og en række centrale aktører sendte et brev til Sundhedsstyrelsen, hvor man opfordrede til, at den allerede dengang forældede retningslinje blev opdateret hurtigst muligt:

"Tandlægeforeningen opfordrer Sundhedsstyrelsen til at påbegynde udarbejdelse af nye danske retningslinjer, der baserer sig på den nye sygdomsklassifikation og den nyeste forskning. Et arbejde, som vi meget gerne deltager aktivt i,” lød det bl.a. i brevet, der også er underskrevet af de to institutledere på de odontologiske institutter i Aarhus og København. 

TF: Opdatering er overkommelig 
Ifølge formand i Tandlægeforeningen, Susanne Kleist, anerkendte Sundhedsstyrelsen, at retningslinjen skulle revideres, men at der ikke var økonomi til det for nuværende. 

– Vi har ikke hørt andet før nu, hvor retningslinjen pludselig trækkes tilbage. Det undrer og ærgrer mig, at styrelsen ikke har prioriteret at opdatere retningslinjen, som er et vigtigt redskab for tandlægerne, siger Susanne Kleist og fortsætter: 

– Vores vurdering er, at en opdatering er overkommelig, da der allerede er foretaget et stort forarbejde med at finde og bearbejde relevant videnskabelig litteratur af de europæiske parodontologiske selskaber og Socialstyrelsen i Sverige. 

Tandlægeforeningen vil derfor sammen med medunderskriverne af brevet igangsætte et arbejde med at udvikle egne branchespecifikke kliniske anbefalinger om behandling af parodontitis, der skal lægge sig op ad den europæiske guideline (EFP) og de svenske nationale kliniske retningslinjer. 

SST havde “forventning” om opdatering
Sundhedsstyrelen oplyser i et skriftligt svar, at den nationale kliniske retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater ikke indgår som en del af Sundhedsstyrelsens program for nationale kliniske retningslinjer, der blev etableret i 2012 med en bevilling på finansloven. 

Retningslinjen indgår derfor heller ikke i programmets forløb for opdatering, men Styrelsen havde dog en “forventning” om, at retningslinjen skulle opdateres i kølvandet på den svenske opdatering. 

Tandlægebladet har forsøgt at få svar på, hvorfor dette ikke er sket. Det vil Styrelsen ikke svare på, men oplyser, at man synes, at det er et “godt forslag, at de videnskabelige miljøer på det tandfaglige område i regi af de odontologiske institutter og tandfaglige selskaber tager initiativ til at udarbejde kliniske retningslinjer på lignende måder som det ses for det lægefaglige område.”