Aarhus Universitet lukker tandfaglige erhvervsuddannelser:

Dybt bekymrende og et fagligt tab for standen

Der bliver ikke lagt fingre imellem hos en række aktører og universitet selv, efter at Aarhus Universitet har besluttet at lukke uddannelserne til klinikassistent og tandtekniker.

Aarhus skilt
Tekst: Anne Burlund / Foto: Shutterstock

Fra 2024 er det ikke længere muligt at uddanne sig til tandklinikassistent og tandtekniker på Aarhus Universitet. Universitetet har besluttet at lukke de to tandfaglige erhvervsuddannelser som følge af et støt faldende elevtal, der nu ifølge institutleder på Institut for Odontologi og Oral Sundhed har nået et kritisk lavt niveau. 

I 2016 blev 104 elever optaget på grundforløb 2 på uddannelsen til klinikassistent, men sidste år var optage halveret. Kun 58 studerende søgte således om optag i 2021. 

– Intet tyder på, at udviklingen vender. Vi har siden 2017 udtrykt bekymring over det lave elevtal, som betyder, at vi ikke kan drive økonomisk bæredygtige erhvervsuddannelser på Aarhus Universitet. På sigt vil vi derfor heller ikke kunne sikre hverken den høje uddannelseskvalitet, vi er kendte for, eller et aktivt og givende uddannelsesmiljø for vores elever. Derfor er lukningen af de to uddannelser desværre en nødvendighed, lyder det i en skriftlig meddelelse fra Siri Beier Jensen, institutleder på Institut for Odontologi og Oral Sundhed ved Aarhus Universitet. 

Nødvendig beslutning 
Ifølge Siri Beier Jensen har det været en svær, men nødvendig beslutning, og hun mener, at det bliver et fagligt tab for standen, når uddannelsestilbuddet ikke længere findes i Østjylland. Hun mener, at de ministerielle rammer, lav uddannelsesdimensionering og stor konkurrence i Vestdanmark på udbuddet af klinikassistentuddannelsen har haft betydning for det faldende elevtal. 

– Det er beklageligt og et åbenlyst paradoks, at vi er nødsaget til at lukke uddannelserne, når der er mangel på klinikassistenter, men under de givne omstændigheder kan det ikke være anderledes, siger Siri Beier Jensen, der nu vil lægge alle kræfter i at gøre overgangsperioden og den videre proces så klar og ordentlig som muligt for alle berørte parter. 

Det er et åbenlyst paradoks, at vi er nødt til at lukke uddannelserne, når der er mangel på klinikassistenter

SIRI BEIER JENSEN, INSTITUTLEDER PÅ ODONTOLOGISK INSTITUT, AU

Svært at tiltrække arbejdskraft
Tandlægeforeningen lancerede sammen med Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent (FUTKA) og en række samarbejdspartnere i foråret en kampagne for at tiltrække flere elever til uddannelserne. Derfor ærgrer det også formand i Tandlægeforeningen, Susanne Kleist, at Aarhus Universitet nu lukker uddannelsen. 

– Det er rigtig, rigtig ærgerligt og bekymrende, at der nu er et stort geografisk område i Østjylland, som står uden en klinikassistentuddannelse – særlig set i lyset af, at vi mangler hænder ude på klinikkerne. Lukningen kan betyde, at klinikker i området vil få endnu sværere ved at tiltrække arbejdskraft, understreger Susanne Kleist.

Hun mener, at der skal lægges flere kræfter i at reklamere og tale faget op, så de unge, der skal vælge uddannelse, får øjnene op for de attraktive forhold og mange muligheder, der ligger i uddannelsen til klinikassistent. 

FUTKA: AU er politisk tonedøv
Hos FUTKA deler man Tandlægeforeningens holdning og frustration: 

– Vi ser med meget stor alvor på det her. Vi har i forvejen problemer med at dække behovet for klinikassistenter i området, så spørgsmålet er, om man fremadrettet kan løse de sundhedsopgaver, der skal løses – og med den kvalitet, der er behov for, understreger Claus Agø Hansen, formand for FUTKA. 

Han ærgrer sig over, at Aarhus Universitet som den næststørste udbyder af uddannelsen til klinikassistent ”kaster håndklædet i ringen”:

– Jeg mener, at Aarhus Universitet udviser politisk tonedøvhed i den her sag. Vi er i fuld gang med at brande uddannelsen og oplyse de unge om de mange kvaliteter ved jobbet, så jeg synes, at det er brandærgerligt og et mærkeligt signal, at AU ikke tror på, at det vil lykkes, understreger Claus Agø Hansen, der frygter, at lukningen af grundforløbet også vil få konsekvenser for den videreuddannelse i odontologi, universitetet i dag tilbyder både privat og offentligt ansatte erhvervsuddannede. 

FUTKA indkalder styrelse til møde
Han anerkender Siri Beier Jensens kritik af de politiske rammer, herunder kvoter på uddannelsen fra 2018-20, der betød et brat fald i antal optagne elever. Men han mener samtidig, at universitetet har sovet i timen: 

– Det er klart, at kvoten har haft en betydning for antal optagne, men den blev fjernet i 2020, så hvis man skal være fræk, må AU også gribe i egen barm. Har de gjort nok og brugt nok kræfter på at nå ud til de unge i de seneste år? 

FUTKA har rettet henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at finde en løsning på den massive mangel på klinikassistenter, som lukningen af uddannelsen på Aarhus Universitet ikke hjælper på. 

– Der SKAL findes en løsning! Vi har allerede i dag et massivt problem, så hvordan kan vi skabe en bæredygtig udvikling på sigt? Det er en obligatorisk opgave, understreger Claus Agø Hansen. 

Beier: Indsatsen kommer for sent
I Aarhus anerkender Siri Beier Jensen ikke FUTKA’s kritik af, at universitetet har udvist politisk tonedøvhed, og institutlederen skyder kritikken retur: 

– Vi har uddannet tandklinikassistenter i Aarhus de sidste 50 år, og det ville vi rigtig gerne blive ved med. Derfor har vi – både alene og i samarbejde med de relevante parter – lagt mange kræfter i at vende udviklingen, og vi har i mange år råbt vagt i gevær. Men det glæder mig, at FUTKA nu tager udviklingen og bekymringen alvorligt og forsøger at ændre søgemønsteret. For os kommer indsatsen dog for sent, lyder det fra Siri Beier Jensen.