Mændenes Hjem gør afstanden kortere mellem mund og krop

På værestedet Mændenes Hjem i København, der netop er genåbnet efter en større renovation, er tandklinikken og sygeplejeklinikken som noget nyt placeret side om side. Det skaber sammenhæng mellem mund og krop, og gør tilbuddene mere tilgængelige for målgruppen.

Socialt udsatte tandmangel
Tekst: Nanna Fløjborg / Foto: Shutterstock

På det nyligt genåbnede værested, Mændenes Hjem, der er målrettet socialt udsatte i Københavns Kommune, skal brugere med tandpine og lungeinfektion nu dele venteværelse. Det sker ud fra visheden om, at sygdom i munden hænger sammen med sygdom i kroppen, og ved at samle sundhedsklinikkens og tandklinikkens patienter ét sted får de en bedre og mere helhedsorienteret behandling. 

Siden efteråret 2020 har værestedet været lukket, da det med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden er blevet totalrenoveret. Efter to år slår Mændenes Hjem nu dørene op igen med den nye sammenlægning. 

– Behovet for at samle klinikkerne har været der, fordi der opstår en bedre synergi mellem sund krop og sund mund, fortæller Peter Østergaard, der er formand for Region Hovedstadens Tandlægeforening og initiativtager til Bisserne, der siden 2002 har ydet tandlægehjælp til socialt udsatte og i 2008 åbnede tandplejeklinikken hos Mændenes Hjem. 

Målgruppen brugte ikke tilbuddet
I forbindelse med socialtandplejens indførsel i 2020 blev Bissernes klinikker solgt til Københavns Kommune, som sidenhen har stået for driften. Københavns Kommune har foruden tandplejeklinikken på Mændenes Hjem to andre klinikker, der kun behandler patienter fra socialtandplejen. Den ene ligger på Kofoeds Skole på Amager, mens den anden er placeret på Tietgensgade under en kilometer fra Mændenes Hjem på Lille Istedgade på Vesterbro. På trods af den korte afstand har klinikkerne oplevet, at meget få patienter i målgruppen benyttede tilbuddet, mens Mændenes Hjem har været lukket ned. 

– For målgruppen kan der være mange fristelser fra Istedgade og hen til Tietgensgade. Derfor er det så vigtigt, at både tandplejeklinikken og sygeplejeklinikken er placeret inde i Mændenes Hjem. Hvis borgerne fx står i kø til fixerummet, kan det være, at de lige kigger op på første sal for at få set på et sår på skinnebenet og samtidig få undersøgt, hvorfor de har ondt i en tand, fortæller Peter Østergaard. 

Også overtandlæge og leder af voksentandplejen i Københavns Kommune, Valdemar Weimar Hein, er glad for den nye løsning og fortæller, at det længe har været på tegnebrættet at samle de to klinikker. 

– Det giver rigtig god mening både at placere de to klinikker ved siden af hinanden, men i det hele taget også at tilbyde tandpleje på Mændenes Hjem. Selvom vi har et godt tilbud med to dedikerede tandplejeklinikker i kommunen, så anerkender vi, at 750 meter ikke er en geografisk lang vej for målgruppen, men derimod en psykisk lang vej, siger Valdemar Weimar Hein. 

Tandplejeklinikken og sygeplejeklinikken åbner den 3. januar 2023.