Leder:

Lad os nu få styr på fakta

Det er beskæmmende, at PTO i kommunikationen om PRAKSIS+ tilsidesætter fakta, og vinkler sandheden, så den passer ind i en bestemt agenda. Læs lederen fra formand Susanne Kleist.

Susanne Kleist leder
Tekst: Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen / Foto: Les Kaner

I mere end et halvt år har forholdet mellem os og PTO været præget af uenighed. Det er der i og for sig ikke noget odiøst i. Det har vi prøvet før. Det ligger i sagens natur, at der er sager, vi ikke er enige om.

Men uenighederne tog en uventet drejning i september. Her blev vi meldt til politiet af PTO. En anmeldelse, som bundede i en orientering til jer medlemmer om, hvorfor PRAKSIS+ ikke har kompetence til at træffe afgørelse om tandskadeerstatninger, sådan som det blev beskrevet i PTO’s magasin i september 2021. Jeg tror ikke, jeg behøver at sige, at det ikke er rart at have en politianmeldelse rettet mod sig.

Men det, der er lige så ubehageligt, er den kommunikation, som PTO har omkring PRAKSIS+. 

Jeg synes, det er beskæmmende, at fakta tilsidesættes, og sandheden drejes og vinkles, så den passer ind i en bestemt agenda.

For ligesom med politianmeldelsen er der kun én taber! Det er alle os tandlæger. Senest er der kommet svar på de sidste af de ministerspørgsmål, som blev stillet i efteråret om forhold vedrørende Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning i kølvandet på PTO’s lancering af forsikringen PRAKSIS+.

Lad mig bare starte med at sige. Der er intet, der er ændret efter ministersvarene. Absolut intet. Alt er, som det hele tiden har været.

Lad mig ridse op.

Vi har fået sort på hvidt af sundhedsministeren, at det kun er Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Tandskadeankenævnet, der kan træffe afgørelse om, hvorvidt der er sket et en erstatningsberettiget skade efter loven. PTO kan derfor ikke etablere et sideordnet system, som træffer afgørelser om erstatningsberettigede skader.

Jeg synes, det er beskæmmende, at fakta tilsidesættes

Og hvad så med PRAKSIS+, spørger du måske. Jamen her er heller ikke noget nyt. Ja, det er lovligt at tilbyde de forsikringer, som er indeholdt i PRAKSIS+. Det har det hele tiden været, og der er ikke meldt andet ud.

Medlemmer af Tandlægeforeningen skal dog være opmærksomme på, at de allerede er dækket af en aftalebestemt kollektiv ordning med Sundhedsministeriet fra 2003, som giver patienterne ret til erstatning for skader sket i privat tandlægepraksis allerede fra 1.000 kr. Den kan I ikke fravælge.

Hvorfor er det her så vigtigt? Det er helt essentielt at få på plads. Det handler om vores patienter. Vi kan som stand ikke være tjent med, at en tandlæge informerer sine patienter om et alternativt system til sagsbehandling af erstatningsberettigede skader, sådan som PTO har lagt op til. Vi må og skal kunne garantere patienternes retsstilling – de skal have en ensartet sagsbehandling efter reglerne i loven. Det handler om vores troværdighed som stand.

Samtidig risikerer tandlæger at pådrage sig et erstatningsansvar, hvis de vejleder patienter forkert og vejledningen medfører, at patienten fortaber muligheden for at få erstatning fra det etablerede erstatningssystem.

Lad os nu derfor få styr på fakta. Og lad os kommunikere med udgangspunkt i fakta.

Ellers svigter vi vores patienter. Og potentielt også kollegaer.