Forsikringsselskaber vil ikke betale fuldt honorar

Stadigt flere klinikejere oplever, at forsikringsselskaber ikke vil betale fuld pris for lovpligtige forsikringsattester. Forsikring & Pension beklager.

Juliechristiansen2
Tekst: Kim Andreasen

Et stigende antal tandlæger oplever, at et forsikringsselskab ikke vil betale den oplyste pris for en forsikringsattest. Og nogle tandlæger bliver mødt med argumenter om, at prisen er fastsat til 500 kr.

Det fortæller Tandlægeforeningens afdeling for rådgivning af klinikejere.

Det sker, selv om der er indgået en attestaftale mellem Tandlægeforeningen og forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension. Af aftalen fremgår det, at tandlægen selv fastsætter sit honorar og sine vilkår for attestudfyldelsen, medmindre andet er aftalt på forhånd.

Går ud over patienterne
Formanden for klinikejerne i Tandlægeforeningen, Torben Schønwaldt, er ærgerlig over, at både han og flere andre klinikejere relativt ofte oplever, at forsikringsselskaberne stiller sig på bagbenene, når det gælder betaling af attesterne.

– Det tager tid at udarbejde en forsikringsattest, og efter min bedste overbevisning er der ikke nogen tandlæger, der uhæmmet fyrer op for honoraret. Vi er ikke interesserede i at have kontroverser med forsikringsselskabet, og desuden går det også ud over patienterne, hvis der er uenighed om prisen, siger Torben Schønwaldt. 

Vi er ikke interesserede i at have kontroverser med forsikringsselskabet

TORBEN SCHØNWALDT, FORMAND FOR KLINIKEJERNE

Han peger på, at tandlægerne risikerer at blive klemt mellem forsikringsselskabet og patienterne.

– Hvis ikke forsikringsselskabet vil betale det fulde beløb for en attest, kan tandlægen i sidste ende blive nødt til at lægge en udgift over på patienten. Men det er ikke fair for hverken patienten eller tandlægen, siger Torben Schønwaldt, som opfordrer forsikringsselskaberne til at gøre deres medlemmer opmærksom på, at de skal følge reglerne i aftalen. 

Vil orientere selskaberne
Hos Forsikring & Pension finder underdirektør Karina Ransby det beklageligt, hvis der er selskaber, der gør brug af de attester, der er omfattet af aftalen med Tandlægeforeningen, uden at acceptere tandlægens pris, eller uden at de på forhånd har forhandlet sig frem til en anden pris.

– Vi kan ikke forpligte vores medlemmer til at bruge aftalen, og der er fri prisdannelse på attester. Det er en god idé at aftale prisen på forhånd ellers er det naturligt, at tandlægerne tager den pris de annoncerer på deres hjemmeside. Vi er i løbende dialog med vores medlemmer om aftalen, og senest i sommeren 2021 lavede vi en medlemsinformation, hvor vi mindede dem om vilkårene i aftalen – bl.a. at der ikke er nogen fast pris på attesterne. Det vil vi gøre igen, siger Karina Ransby.