I stolen: Patienter med allergi over for macrogol (PEG)

Ca. 30-50 danskere lider af allergi over for fyldstoffet macrogol, som findes i lægemidler, kosmetik og hygiejneprodukter. Læs her, hvad du skal være særligt opmærksom på, hvis du mistænker en patient for at have allergi over for macrogol.

Piller I Haand

Fyldstoffer bliver ofte anvendt i lægemidler, og i sjældne tilfælde kan de give allergi. Ca. 30-50 danskere lider af allergi over for fyldstoffet macrogol, der også er kendt som polyethylen glycol (PEG).

Macrogol indgår i lægemidler, kosmetik og hygiejneprodukter pga. dens mange forskellige egenskaber såsom øget opløselighed, konsistensregulering og forsinket absorption af en aktiv ingrediens. Derudover bruges polyethylen glycol også i de mRNA-baserede vacciner mod COVID-19, hvilket har medført øget fokus på allergi over for PEG de seneste år.

Man ved ikke, hvorfor nogle personer udvikler allergi over for macrogol. Pga. den store udbredelse kan det være meget svært at undgå at komme i kontakt med stoffet, der indgår i præparater som bl.a. Duraphat, Ibuprofen og Panodil, der ofte bliver anvendt i forbindelse med tandlægebehandling.

Allergien er så sjælden, at det ikke er sikkert, at al sundhedspersonale har kendskab til den. Hvis du har mistanke om, at din patient har allergi over for macrogol, er det vigtigt, at du finder alternative præparater uden macrogol, da patienten ellers kan opleve kraftige allergireaktioner. Du skal også henvise patienten til egen læge for videre udredning. 

Disse symptomer skal du være særligt opmærksom på, hvis du mistænker en patient for at have allergi over for macrogol: 

1.

Kraftige symptomer. Kraftigere allergireaktioner kan være kløe og nældefeber over hele kroppen og i sjældne tilfælde anafylaksi. Andre symptomer kan være mavesmerter, opkast og diarré ved indtag af medicin, som indeholder macrogol. Kraftige allergireaktioner opstår oftest, når personer med allergi over for macrogol udsættes for stoffet i forbindelse med indtag af medicin, indsprøjtning, vaccination eller operation. 

2.

Lettere symptomer. I de letteste tilfælde bliver huden rød og kløende, eventuelt med nældefeberudslæt der, hvor den har været i kontakt med macrogol, fx ved brug af sæbe eller creme. Nogle udvikler eksem i huden timer til dage efter kontakt med stoffet. Typisk vil der være tale om eksemreaktioner i ansigtet eller andre dele af kroppen, der har været i kontakt med macrogol. Her kan komme kløe og små blærer, senere revner og sår.

Kilder: Astma-Allergi Danmark og Videncenter for allergi