Efter flere års forsinkelse:

Evaluering af sundhedsfagligt tilsyn på vej

Et nyt kommissorium for evaluering af det sundhedsfaglige tilsyn afsætter fire gange så mange penge som først vedtaget og vil inddrage de sundhedsfaglige organisationer i processen. Tandlægeforeningen ser frem til en samlet evaluering af, om de mange tilsynsmillioner har givet mere patientsikkerhed. 

Journaloverdragelsesregler
Tekst: Anne Burlund

Efter mere end to års forsinkelse vil den længe ventede evaluering af det sundhedsfaglige tilsyn efter alt at dømme ligge klar i starten af september. Det bekræfter Sundhedsministeriet, der netop har sendt et nyt kommissorium i udbud efter kritik af, at der i det oprindelige kommissorium var sat for få midler af, og at det ikke var tydeligt, at de sundhedsfaglige organisationer skulle inddrages i processen. Oprindeligt var der kun afsat 0,5 mio. kr. til evalueringen, men den ramme er i det nye kommissorium nu hævet til 2 mio. kr.

Det var et politisk ønske om at højne patientsikkerheden, der førte til den såkaldte ”strammerpakke”, der trådte i kraft 1. januar 2017. Her vedtog man en omfattende ændring af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, der gav flere muligheder for at sanktionere individuelle sundhedspersoner, hvis myndighederne vurderede, at de kunne være til fare for patientsikkerheden.

Regeringen lovede dengang, at ændringerne af det sundhedsfaglige tilsyn skulle evalueres efter tre år, men pga. corona blev evalueringen udskudt ad flere omgange. Først var meldingen, at en evaluering skulle ligge klar i april i år, men det blev siden udskudt til september.

Vi har fået meget lidt for de mange penge, vi betaler i gebyr for tilsynet

SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

Tandlægers retssikkerhed
Tandlægeforeningens formand ser frem til, at der endelig er udsigt til en samlet evaluering af det sundhedsfaglige tilsyn. 

 – De skærpede regler har uden tvivl sat fokus på patientsikkerheden, men vores oplevelse er, at der ikke har været meget at komme efter ude på klinikkerne. Vi har fået meget lidt for de mange penge, vi betaler i gebyr for tilsynet, understreger Susanne Kleist. 

Hun ser derfor frem til afdækningen af, om stramningerne af lovgivningen rent faktisk har ført til mere og bedre patientsikkerhed. 

– Sanktionerne kan have meget stor betydning for den enkelte tandlæge, så det er helt afgørende for tandlægernes retssikkerhed at få svar på, om lovgivningen faktisk har virket efter hensigten. Eller om det bare er penge ud ad vinduet og mere bureaukrati, fordi tandlægerne overdokumenterer af frygt for sanktioner, understreger Susanne Kleist og uddyber: 

– Vi har været i kontakt med flere tandlæger, der har følt sig klemt i de nye regler. Mange oplever, at deres arbejdsglæde bliver påvirket af en frygt for sanktioner, der kan have store konsekvenser både menneskeligt og fagligt. Og det perspektiv synes vi er vigtigt at inddrage, når reglerne skal evalueres. 

Hun håber, at evalueringen kan være med til at sætte fokus på, om de mange tilsynsmillioner kan bruges bedre til gavn for patientsikkerheden – fx i form af kliniske vejledninger inden for en række problemområder.