I stolen:

Patienter med øget risiko for endocarditis

Infektiøs endocarditis rammer ca. 600-700 danskere årligt, og dødeligheden er tæt på 100 %, hvis ikke tilstanden behandles. Læs her, hvad du skal være særligt opmærksom på, hvis du har en patient med øget risiko for endocarditis i stolen.

Biohjerteklap

Ca. 600-700 danskere bliver årligt ramt af betændelse i hjertet (infektiøs endocarditis). Tilstanden skyldes bakterier, der inficerer hjertet via blodet. Infektiøs endocarditis er en af de alvorligste bakterielle infektionssygdomme i den vestlige verden, og hvis tilstanden ikke bliver behandlet, er dødeligheden tæt på 100 %. 

Bakterierne kan komme ind i blodet under alle typer af tandbehandlinger, der kan medføre blødning. Immunforsvaret vil normalt let kunne bekæmpe bakterierne, men hvis en hjerteklap eller en anden overflade i hjertet er ujævn, kan bakterierne sætte sig fast, så der opstår betændelse. Der er risiko for, at betændelsen kan gøre hjerteklappen utæt, afgive embolier til bl.a. hjernen med lammelser til følge eller skabe problemer med en indopereret kunstig hjerteklap, så den må udskiftes. 

Risikoen for endocarditis er forhøjet i en 10-års periode, hvis patienten tidligere har haft endocarditis (5.096 ptt., risiko 8,8 %), har en kunstig hjerteklap (19.478 ptt., risiko 6,0 %) eller har en medfødt hjertesygdom med cyanose (1.371 ptt., risiko 1,3 %). Du skal derfor være særligt opmærksom, når du har en af disse typer patienter i stolen. Hyppigheden af endocarditis efter tandlægebehandling er lav – 1:95.000, men da infektionen er livstruende, anbefales det, at du giver antibiotikumprofylakse til patienter med øget risiko for endocarditis. 

1.

Antibiotikumprofylakse er derfor indiceret ved højrisikoprocedurer: 

  • Tandbehandling med manipulation af tandkød, tandrod eller større læsioner af mundslimhinden. 
  • Procedurer i områder med betændelse. 

2.

Oralt profylakseregime gives en time før indgrebet: 

  • Amoxicillin tabl. 2 g eller Pivampicillin tabl. 3 g p.o., børn 50 mg/kg. 
  • Ved penicillinallergi Clarithromycin tabl. 500 mg, børn 7,5 mg/kg 1 time før indgrebet.

 

Artiklen er redigeret 20/6-2022 med nye oplysninger.

Kilder: Niels Høiby, professor, overlæge, dr.med., og Claus Moser, professor, overlæge, ph.d., Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet, og Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Panuminstituttet, Københavns universitet