Universiteterne har indleveret plan om øget optag til styrelsen

Efter tæt dialog har de to odontologiske institutter nu afleveret en plan til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om, hvordan de vil sikre øget optag fra 2023. Hvordan pladserne fordeles, vil de endnu ikke løfte sløret for.

Universitet bøger
Tekst: Anne Burlund

Institutlederne fra Odontologisk Institut, Københavns Universitet, og Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet, var kort før sommerferien til det andet møde i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for at drøfte, hvordan de 125 mio. kr., der i marts blev afsat til flere studiepladser på de to uddannelser, skal udmøntes i praksis. Forud for mødet havde de to universiteter været i tæt dialog, så de på mødet kunne præsentere en samlet plan for øget optag. 

– Selvom vi er to forskellige institutioner med forskellige setupper og baggrunde, har vi haft et rigtig godt samarbejde, understreger Siri Beier Jensen, institutleder på Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet. 

Intet nyt om fordeling af pladser 

Hun vil ikke løfte sløret for, hvilken fordeling af studiepladser mellem de to universiteter den indleverede plan lægger op til. 

– Vi afventer en tilbagemelding fra politikerne i løbet af efteråret. Men jeg kan sige så meget, som at vi har set på, hvad der er mest meningsfuldt i forhold til bemanding og kapacitet på de to uddannelser, lyder det fra den aarhusianske institutleder, der oplever en meget positiv og anerkendende tone fra styrelsen og politisk hold.

Åben drøftelse af regionalisering 

I forlængelse af mødet mellem styrelsen og universiteterne om øget optag blev der afholdt et møde om, hvordan man kan sikre en øget regionalisering af tandlægeuddannelsen, hvor også Sundhedsstyrelsen og en række fagorganisationer, herunder Tandlægeforeningen, ATO og PTO, deltog. 

Ifølge Siri Beier Jensen var der lagt op til en helt åben drøftelse og videndeling, hvor alle parter kunne byde ind med overvejelser og tanker. 

– Ønsket var at bringe så mange perspektiver som muligt i spil. Vi drøftede blandt andet, hvad man kan forstå ved regionalisering, og hvad en tandlægestuderende skal kunne efter endt uddannelse. Det skal sikres, at undervisningen er forskningsbaseret, og så er der jo en høj grad af klinisk træning – ligesom man også skal tage højde for patientsikkerheden, forklarer Siri Beier Jensen. 

Ifølge Siri Beier Jensen er det vigtigt at gøre sig klart, hvad formålet med en øget regionalisering er, så man ikke opfinder løsninger og modeller, der ikke giver den ønskede effekt. Der er aftalt en række nye møder mellem parterne frem mod 2023, hvor en model for, hvordan man kan sikre øget regionalisering af tandlægeuddannelsen, efter planen skal ligge klar.