Alignere:

Farlige i hænderne på den utrænede

Behandlingen med alignere skal foretages af erfarne tandlæger, advarer en række specialtandlæger i ortodonti, der oplever flere patienter, der henvender sig med komplikationer efter alignerbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge.

Alignere
Tekst: Anne Burlund / Foto: Thomas Nielsen

Du virker som et match! Nu skal du bare booke din gratis forundersøgelse for at komme i gang.” Jeg har netop taget en af de gratis test på nettet, hvor jeg kan få svar på, om mine tænder er egnede kandidater til tandregulering med en alignerskinne. Jeg har svaret ja til, at mine tænder sidder meget trangt og markeret, at jeg har krydsbid og et stort mellemrum mellem mine tænder. Og det gør mig altså til egnet kandidat til en alignerbehandling. Eller rettere sagt: Efter fem test med fem forskellige svarkombinationer får jeg hver gang samme resultat – ”Du virker som et match!” 

En af de største udbydere af usynlig tandregulering – Invisalign – kan således bryste sig af hele 12 millioner behandlinger på verdensplan. Og selvom det for mange patienter kan lyde besnærende at få fikset det irriterende mellemrum mellem fortænderne med en hurtig, effektiv og forholdsvis billig tandregulering, er det for mange desværre ikke det quickfix, de havde håbet på.

10 anmeldte skader i 2021 

Tandlægeforeningens praksisforsikring begyndte sidste år at registrere de skader, der anmeldes om behandlinger med alignere. I 2021 blev der anmeldt 10 skader; syv sager er blevet anerkendt, mens tre er blevet afvist. Skadedatoen for sagerne strækker sig fra 2015-­2021.

Utilstrækkelig diagnostik
Tandlægebladet har talt med en række specialtandlæger i ortodonti, der oplever flere patienter, der henvender sig med komplikationer efter endt alignerbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge.

En af dem er specialtandlæge Michael Holmqvist, der oplever problemer med patienter, der henvender sig efter en fejlslagen alignerbehandling. Allerede i 2018 advarede han og en række andre specialtandlæger i en artikel i Tandlægebladet om, at behandlingen med alignere ikke altid går som forventet og derfor skal bruges med omtanke. 

– Alignere skal kun bruges ved indikation. Men jeg ser desværre stadig patienter, der henvender sig med problemer efter en alignerbehandling, hvor der har været en utilstrækkelig diagnostik af tandstilling og kæbeafvigelser forud for behandlingen. Hvis du ikke har den diagnostiske baggrund og det fulde billede, hverken kan eller skal du lave behandlingen, understreger Michael Holmqvist. 

Ifølge lovgivningen må en tandlæge under ansvar selv vurdere, om vedkommende er i stand til at udføre den pågældende behandling. Men Michael Holmqvist understreger, at der er en grund til, at ortodonti er et selvstændigt speciale: 

– Selvom jeg har behandlet mere end 10.000 patienter, kan jeg stadig blive snydt af et klinisk billede, der ser anderledes ud, end jeg troede. Og der er et dagskursus i alignere altså bare ikke tilstrækkeligt til at klæde dig ordentlig på, understreger Michael Holmqvist, der mener, at det er ansvarspådragende, hvis man som tandlæge kaster sig ud i en behandling, man ikke har tilstrækkelig viden om eller forstand på. 

Han mener, at man som behandler må være helt ærlig i dialogen med patienten. 

– Det er helt afgørende, at vi som sundhedsprofessionelle vejleder patienten grundigt i forhold til fordele og ulemper ved den givne behandling, understreger Michael Holmqvist. 

Essentielt med systematisk diagnostik
Morten Godtfredsen Laursen, der er specialtandlæge i ortodonti og bestyrelsesmedlem i Dansk Ortodontisk Selskab, står bag det videnskabelige tema om ortodontisk behandling på voksne i dette nummer af Tandlægebladet. 

Han er enig i, at en grundig diagnostik og planlægning af behandlingsforløbet er helt afgørende for et godt resultat – og mener, at der er et stort behov for efteruddannelse, når man begiver sig ind i ortodontien. 

– Det er ikke altid enkelt at vurdere, om en behandling er let eller svær, eller hvad der skal til for at opnå et godt resultat. Et godt og forudsigeligt ortodontisk resultat hjælpes altid på vej af en stor ortodontisk basisviden, en systematisk tilgang til diagnostik og planlægning og et individualiseret behandlingsforløb, understreger Morten Godtfredsen Laursen. Han oplever en stigende interesse for mere viden om ortodonti og alignere, og mener, at det er positivt, at flere tandlæger henvender sig, fordi de gerne vil sikre, at deres behandlinger sigter mod de gode resultater. 

– Den behandlende tandlæge er ansvarlig for tandreguleringen, og jeg vil anbefale, at tandlægen er “driver” og ikke passager på hele forløbet: diagnostik, behandlingsplan, behandling og retention, understreger han. 

– Det er altid godt at søge sparring og rådgivning hos kolleger og alignerudbydere, men det er vigtigt ikke at efterlade planlægning og design i hænderne på andre uden selv at have indsigten til at vurdere planen og behandlingen. 

Fremragende supplement Specialtandlæge Sornsiri Sae­Wang, der er faglig leder ved TandreguleringKBH og Clearli, har arbejdet med alignere siden 2005. Han mener, at alignere med tiden er blevet mere avancerede og dermed også mere anvendelige set fra et fagligt perspektiv. 

– Der skal ikke herske tvivl om, at alignere er et fremragende apparatur, som supplerer de almindelige togskinner m.m. i den moderne tandreguleringsverden, og de er heldigvis kommet for at blive, siger Sornsiri Sae­Wang.

Hos TandreguleringKBH oplever de næsten på ugentlig basis henvendelse fra patienter, der tidligere har modtaget eller er i gang med en behandling med alignere hos egen tandlæge eller anden certificeret privatpraktiserende tandlæge. Ifølge Sornsiri Sae­Wang forstår disse patienter ikke, hvorfor og hvordan en behandling hos en certificeret alignerekspert kan give de gener, de oplever. 

Ligesom de andre specialtandlæger, vi har talt med, understreger Sornsiri Sae­Wang derfor nødvendigheden af en grundig analyse og planlægning af problemstillingen hos patienten forud for behandlingen: 

– Man siger, at ”det korrekte værktøj er halvdelen af arbejdet”. Og det gælder naturligvis også alignere. En god og samvittighedsfuld håndværker ved præcis, hvilket værktøj der er bedst egnet til den konkrete opgave. 

Skal bruges med omtanke
Selvom Sornsiri Sae­Wang mener, at alignere er et veludviklet og effektivt værktøj, understreger han også, at de har deres begrænsninger og bør bruges med omtanke – og på korrekt indikation. Hans erfaring er, at de alignerbehandlinger, som viser sig at være udfordrende og uforudsigelige, stort set altid er forbundet med unøjagtig diagnose og udenfor indikation. 

– Alignere er i hænderne på den uuddannede og utrænede farlige for såvel biddet som funktionen, og det kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for den uvidende patient, som bare ønsker et flot smil at vise frem, forklarer han. 

Han oplever sjældent, at dårlige resultater eller negativ behandlingsprogression skyldes manglende samarbejde fra patienten. Han mener, at problemet i stedet ligger hos den behandlende tandlæge eller specialtandlæge, som uden videre accepterer den foreslåede simulering af behandlingen fra producenten af alignere. 

– Det generelle billede for disse situationer er, at forudsætningerne for at vælge alignere ikke er til stede. Det kan skyldes flere ting, bl.a. at man ikke har haft et profilrøntgenbillede til at vurdere sværhedsgraden af opgaven, og at man ikke har vurderet biddet korrekt og dermed ikke erkendt, at problemstillingen ikke kan løses med alignere, understreger Sornsiri Sae-Wang. 

Det kan ifølge Sornsiri Sae-Wang være udtryk for mangel på uddannelse og erfaring og dermed evnen til at give producenten den altafgørende feedback og modspil til gavn for patienterne. Uddannelse er i følge Sornsiri Sae-Wang et essentielt fundament for en behandling af høj faglig kvalitet med fokus på patientsikkerhed og tilfredshed.

– Specialtandlægeuddannelsen i ortodonti tager tre år, men alignerproducentens certificeringskursus til både tandlæger og specialtandlæger tager kun få timer. Jeg er derfor bekymret for, at patienterne kan opfatte en certificering som garanti for en alignerbehandling, der i forhold til sikkerhed og tryghed kan sidestilles med en tilsvarende behandling hos en specialtandlæge, understreger Sornsiri Sae-Wang. 

Han påpeger, at alignerbehandling som det eneste tandreguleringsapparatur kræver certificering. Men årsagen undrer Sornsiri Sae-Wang: 

– Det er til hver en tid den behandlende tandlæge, som har det endelige ansvar for behandlingen. Men alignerproducenten har et ansvar for, at certificeringskurset sikrer de fornødne kompetencer til at kunne vurdere såvel indikationer som kontraindikationer for alignerbehandling. Undervisningen på certificeringskurserne burde som udgangspunkt varet ages af specialtandlæger i ortodonti, mener Sornsiri Sae-Wang.

Læs også den videnskabelige oversigtsartikel om tandregulering med alignere her.

De største udfordringer med alignere

  • Du skal kunne forudsige hele behandlingsforløbet på forhånd.
  • Utilsigtede tandbevægelser, som medfører malokklusioner, kan opstå, selv i tilfælde hvor systemet anvendes inden for indikationsområdet.
  • Unøjagtig diagnostik og præcis behandlingsplanlægning.
  • Nogle af de typiske skader ved forkert brug af alignere er rodresorptioner og gennembrud af faciale knogler, hvis tænderne bliver flyttet for langt frem.

Gode råd til behandling med alignere

Det skal du være opmærksom på som alment praktiserende tandlæge, hvis du behandler med alignere:

  • Alignere er egnet til småreguleringer i fortandsregionen med normal molarokklusion, hvor der ikke er skeletale afvigelser.
  • Ingen behandlinger er 100 % forudsigelige. Oplys altid patienten om det.
  • Når du behandler med alignere, er slutresultatet ene og alene dit ansvar som tandlæge.
  • Indled et interdisciplinært samarbejde med en specialtandlæge, som kan gennemgå behandlingen med dig.