Politisk flertal vil ændre journalreglerne

Der tegner sig nu et politisk flertal for at afskaffe de udskældte regler om journaloverdragelse, som blev hastevedtaget i 2021. Det sker efter pres fra Tandlægeforeningen.

Journaloverdragelsesregler
Tekst: Anne Burlund

I starten af august trak DF støtten til den ændring af autorisationsloven, der blev hastevedtaget sidste år. Ændringsforslaget blev stemt igennem af et flertal udenom regeringen bestående af DF, SF, Venstre, Konservative og Nye Borgerlige, men nu trækker også Venstre og Konservative støtten til lovforslaget, der har mødt hård kritik fra klinikejerne.

– Hvis der bliver stillet et beslutningsforslag om at ændre loven igen, så bakker vi op om det. Oprindeligt var tanken med lovændringen, at den enkelte patient ville blive bedre beskyttet, men der er ingen tvivl om, at loven har været uhensigtsmæssig og ulogisk og ikke virket efter hensigten, understreger Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre. 

Bureaukratisk og ulogisk
Også Konservative støtter en tilbagerulning, og sundhedsordfører Per Larsen betegner lovarbejdet med ændringsforslaget i 2021 som decideret ”sjusket” og ”nærmest en rodebutik”: 

– Lovforslaget blev solgt til os som en forbedring for patienterne, men det er en uskik at blande alle mulige ting sammen i et lovforslag, som det blev gjort her, så jeg er helt med på, at vi må have delen om journaloverdragelse ændret, da det virker bureaukratisk og uhensigtsmæssigt, understreger han. 

DF’s tidligere sundhedsordfører Liselott Blixt var en af hovedarkitekterne bag ændringsforslaget. ”Vi ønsker ikke, at borgernes data bliver brugt som salgsvare,” lød det blandt andet. 

I det indledende arbejde med lovforslaget i maj 2021 skrev sundhedsminister Magnus Heunicke (S) imidlertid i et svar til Folketingets Sundhedsudvalg, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke oplevede, at de daværende regler for overdragelse udgjorde et problem for patienternes retsstilling. Ministeren kunne derfor ikke støtte ændringsforslaget. 

DF i kovending
Nuværende sundhedsordfører for DF, Mette Hjermind Dencker, har været glad for dialogen med Tandlægeforeningen, som betyder, at DF nu laver en kovending og aktivt vil arbejde for at tilbagerulle de regler, som partiet selv fik indført for lidt over et år siden.

– DF bakker ikke længere op om de nuværende regler, som er ulogiske og bureaukratiske, og jeg vil derfor bede ministeren tage initiativ til at ændre reglerne, lyder det nu fra den nye sundhedsordfører. 

Og det vækker glæde hos både Tandlægeforeningens formand og formanden for Klinikejerne. 

– Jeg er glad for, at der er politisk vilje til at tilbagerulle en lov, der er til ulempe for tandlægerne og potentielt til skade for visse patientgrupper. Det er ærgerligt, at politikerne fik hastet loven igennem uden at konferere med fagfolk – og først bagefter finder ud af, at den ikke er gennemtænkt, understreger Torben Schønwaldt, formand for Klinikejerne, der dog roser politikerne for at være villige til at trække loven tilbage, efter at den har vist sig at have utilsigtede konsekvenser. 

Meget tyder på et efterårsvalg til Folketinget, men Tandlægeforeningens formand håber, at sundhedsministeren hurtigst muligt derefter vil fremlægge en lovændring om at afskaffe reglerne.