Folketingsvalg:

6 skarpe til Kirsten Normann Andersen, SF

Valget er udskrevet! Men hvad vil politikerne på tandlægeområdet? Og hvordan vil de fremme tandsundheden i Danmark? Tandlægebladet har spurgt partiernes sundhedsordførere. Læs SF's bud her.

Kirsten Normann Andersen
Foto: STEEN BROGAARD/FOLKETINGET

Mange patienter med hoved-halskræft får senfølger i form af massive tandproblemer, men det offentlige giver via § 166 kun tilskud til en del af den nødvendige tandbehandling og først, når skaden er sket. Vil I arbejde for, at tandbehandling bliver en del af det samlede kræftpakkeforløb?

I SF mener vi grundlæggende, at tandområdet bør fritages for brugerbetaling. Men indtil da, er vi særligt opmærksomme på, at medicinsk behandling kan give alvorlige og dyre tandskader. I en prioritering af gratis tandbehandling kan det derfor også give mening at have særligt fokus på tilskud til forebyggelse og behandling af tandskader, som er medicinsk betingede.

Mange danskere får store tandproblemer pga. medicin, der har mundtørhed som bivirkning, og de fleste skal selv betale det meste af tandlægeregningen. Bør der indføres en tilskudsordning for dem, der har et ekstra stort behov for tandbehandling pga. mundtørhed, der skyldes medicinforbrug? 

I SF mener vi grundlæggende, at tandområdet bør fritages for brugerbetaling, men det er dyrt, og der er derfor brug for, at vi afskaffer brugerbetaling i etaper. I den seneste finanslovsaftale lykkedes det at få vedtaget et SF-forslag om vedlagsfri tandpleje til 18-21-årige. Formålet med den aftale er at sikre, at den gode forebyggelse i børne- og ungetandplejen videreføres, også selv om de unge har lave indkomster under uddannelse. Det er derudover et ønske, at vi letter brugerbetalingen for socialt udsatte grupper og for borgere med de største udgifter til tandpleje. Herunder er vi særligt opmærksomme på borgere med høje udgifter til tandpleje på grund af medicinbivirkninger.

Kontanthjælpsmodtagere kan via § 82a få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kroner. Der er dog en egenbetaling på 600 kroner, og hvis man er over 25 år, skal man også selv betale 35 % af den resterende tandlægeregning op til 10.000 kroner. Vil I arbejde for at afskaffe egenbetalingen for kontanthjælpsmodtagere?

Ja.

Det offentlige betaler 100 % af lægeregningen, men kun cirka 15 % af tandlægeregningen. Skal det være billigere at gå til tandlæge – og i så fald for hvem og hvordan?

Brugerbetaling på sundhed er skævt, og alt for mange borgere har svært ved at få råd til tandlægeregningen. Det skaber stor ulighed. Derfor arbejder vi også for, at fjerne brugerbetaling på sundhed – og konkret også på tandbehandling. Men det er også et meget dyrt forslag. Derfor kommer vi til at tage det i bidder, hvor vi i første omgang har sikret, at unge kan fortsætte den forebyggende tandpleje- og behandling. Det gavner tandsundheden på den lidt længere bane. Vi har også tidligere prioriteret gratis tandbehandling til socialt udsatte borgere og omsorgstandpleje til ældre. Vi ønsker derudover at prioritere afskaffelse eller lempelse af brugerbetaling på tandbehandling som følge af medicinbivirkninger, paradentosebehandling m.v. Og endeligt ønsker vi at have fokus på lempelse af brugerbetaling på meget dyre men nødvendige tandbehandlinger.  

Siden 2018, hvor tandlægeoverenskomsten blev opsagt, har skiftende regeringer lovet en ny model for voksentandplejen, men den er endnu ikke kommet. Vil I arbejde for, at en ny model for voksentandplejen bliver vedtaget inden for det næste år?

I SF mener vi, at der er brug for en ny model for voksentandplejen. Men det er vigtigere for os, at vi kan vedtage en god model, end at vi indgår en hurtig aftale. Vi drømmer om, at vi får området drøftet grundigt med fokus på den vigtige forebyggelse. Vi drømmer også om, at tandpleje og tandbehandling i højere grad ses som en integreret del af det øvrige sundhedsvæsen, ligesom vi mener, at brugerbetaling skaber alt for stor ulighed i tandsundheden.

Skal der åbnes for, at andre end tandlæger kan eje en tandlægeklinik?

Nej – tvært imod. Vi ønsker, at tandsundhed skal være en mere integreret del af det øvrige sundhedsvæsen, så er det vigtigere for os, at vi sikrer fleksibilitet og samarbejde mellem regioner og tandlæger. Det forudsætter rammeaftaler, hvor vi både som patient og som samfund har tillid til, at faglighed vægter mere end indtjening. Vi ser med stor bekymring på det stigende antal af tandlægekæder, som er ejet af kapitalfonde, og hvor der desværre har været eksempler på, at måltal for antal behandlinger har vægtet mere – end den rigtige og nødvendige behandling.