Folketingsvalg:

6 skarpe til Martin Geertsen, Venstre

Valget er udskrevet! Men hvad vil politikerne på tandlægeområdet? Og hvordan vil de fremme tandsundheden i Danmark? Tandlægebladet har spurgt partiernes sundhedsordførere. Læs Venstres bud her.

Martin Geertsen
Foto: Venstre

Mange patienter med hoved-halskræft får senfølger i form af massive tandproblemer, men det offentlige giver via § 166 kun tilskud til en del af den nødvendige tandbehandling og først, når skaden er sket. Vil du arbejde for, at tandbehandling bliver en del af det samlede kræftpakkeforløb?

Det er helt oplagt, at vi får en åben diskussion af, hvordan danske kræftpatienter får bedre tandbehandling – både før og efter kræftbehandlingen. Alt for ofte overser vi, hvor stor en social og trivselsmæssig betydning sunde tænder har for den enkelte. Det kan vi ikke være bekendt.

Mange danskere får store tandproblemer pga. medicin, der har mundtørhed som bivirkning, og de fleste skal selv betale det meste af tandlægeregningen. Bør der indføres en tilskudsordning for dem, der har et ekstra stort behov for tandbehandling pga. mundtørhed, der skyldes medicinforbrug?

Vi ved, at fx mange af psykiatriens patienter døjer med tandmæssige udfordringer pga. medicinen. Psykiatriens patienter er i forvejen en sårbar og udsat gruppe, derfor er det afgørende, at de får bedre og mere målrettet hjælp – også når det gælder tænder. Vi arbejder i Venstre for et generelt løft af psykiatrien. Det vil være helt oplagt at lade dette tema indgå i drøftelserne af at skabe bedre forhold for de psykiatriske patienter. 

Kontanthjælpsmodtagere kan via § 82a få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kroner. Der er dog en egenbetaling på 600 kroner, og hvis man er over 25 år, skal man også selv betale 35 % af den resterende tandlægeregning op til 10.000 kroner. Vil du arbejde for at afskaffe egenbetalingen for kontanthjælpsmodtagere?

Venstre ønsker en gennemgang af alle tilskudsordninger inden for tandplejen, så vi får et fornyet overblik over muligheder for eventuelle justeringer. Vi ved, at de mange ordninger er tidsrøvere for tandlægerne med komplicerede ansøgningsprocesser og opslidende for patienterne, inden der er afklaring på deres tilskudssag.

Det offentlige betaler 100 % af lægeregningen, men kun cirka 15 % af tandlægeregningen. Skal det være billigere at gå til tandlæge – og i så fald for hvem og hvordan?

Det ville være vidunderligt, hvis vi kunne finde pengene til gratis tandpleje for alle.

Siden 2018, hvor tandlægeoverenskomsten blev opsagt, har skiftende regeringer lovet en ny model for voksentandplejen, men den er endnu ikke kommet. Vil du arbejde for, at en ny model for voksentandplejen bliver vedtaget inden for det næste år?

For os i Venstre er det helt uforståeligt, at regeringen endnu ikke har indkaldt til forhandlinger om voksentandplejen. Vi har presset på siden valget i 2019, men talt for døve øren. Vi ønsker en genoptagelse af forhandlingerne og sætter os gerne for bordenden efter valget.  

Skal der åbnes for, at andre end tandlæger kan eje en tandlægeklinik?

Det er vigtigt, at vi hele tiden overvejer om eksisterende ejermodeller er optimale for en sund udvikling af praksis. Venstre går gerne i dialog med alle relevante aktører om hvilke modeller, som kan sikre bæredygtig udvikling for branchen og øget tandsundhed for danskerne.