Folketingsvalg:

6 skarpe til Peder Hvelplund, Enhedslisten

Valget er udskrevet! Men hvad vil politikerne på tandlægeområdet? Og hvordan vil de fremme tandsundheden i Danmark? Tandlægebladet har spurgt partiernes sundhedsordførere. Læs Enhedslistens bud her.

Peder Hvelplund
Foto: STEEN BROGAARD/FOLKETINGET

Mange patienter med hoved-halskræft får senfølger i form af massive tandproblemer, men det offentlige giver via § 166 kun tilskud til en del af den nødvendige tandbehandling og først, når skaden er sket. Vil I arbejde for, at tandbehandling bliver en del af det samlede kræftpakkeforløb?

Ja, det vil vi helt bestemt. 14 % af alle sundhedsydelser bliver betalt af borgernes egen lomme og opdelingen af, at lige præcis tænder er egenbetaling, er jo helt tilfældig. Vi kæmper for gratis tandlæge til alle, så ingen borgere skal føle, at de må vælge tandlægen fra for at få privatøkonomien til at hænge sammen.

Mange danskere får store tandproblemer pga. medicin, der har mundtørhed som bivirkning, og de fleste skal selv betale det meste af tandlægeregningen. Bør der indføres en tilskudsordning for dem, der har et ekstra stort behov for tandbehandling pga. mundtørhed, der skyldes medicinforbrug?

Rigtig mange borgere har desværre svært ved at få adgang til de tilskudsordninger, som allerede eksisterer. I stedet for, at borgerne skal ansøge om forskellige tilskudsordninger, vil vi hellere gøre det nemt og mindre bureaukratisk ved at gøre tandlæge helt gratis.

Kontanthjælpsmodtagere kan via § 82a få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kroner. Der er dog en egenbetaling på 600 kroner, og hvis man er over 25 år, skal man også selv betale 35 % af den resterende tandlægeregning op til 10.000 kroner. Vil I arbejde for at afskaffe egenbetalingen for kontanthjælpsmodtagere?

Ja! Det er en topprioritet i Enhedslisten at gøre op med ulighed i sundhed – og det gælder også i tænderne. Vi skal ikke lægge bureaukratiske eller økonomiske benspænd, der reelt udelukker mennesker fra forebyggelse eller behandling. Derfor kæmper vi for at gøre tandlæge helt gratis, især for folk, der er økonomisk udsatte.

Det offentlige betaler 100 % af lægeregningen, men kun cirka 15 % af tandlægeregningen. Skal det være billigere at gå til tandlæge – og i så fald for hvem og hvordan?

I Enhedslisten mener vi, at tænder skal ligestilles med resten af kroppen, og at tandsundhed skal være en del af det offentlige, gratis sundhedsvæsen. Det giver ingen mening, at hvis du brækker en tand, så skal du selv betale, men brækker du armen, får du offentlig hjælp. Vi vil gerne have, at alle får gratis tandpleje, men lad os starte med dem, som har allersværest ved at betale regningen.

Siden 2018, hvor tandlægeoverenskomsten blev opsagt, har skiftende regeringer lovet en ny model for voksentandplejen, men den er endnu ikke kommet. Vil du arbejde for, at en ny model for voksentandplejen bliver vedtaget inden for det næste år?

Ja! Vi skal have en klar model for voksentandplejen, og vi er villige til at finde den nødvendige finansiering, så den ikke skal være påtvunget udgiftsneutral.

Skal der åbnes for, at andre end tandlæger kan eje en tandlægeklinik?

Nej, vi er bekymrede for, at store internationale kapitalfonde køber sig ind på markedet og udmanøvrerer de små tandlæger og skaber kartellignende forhold. Det ønsker vi ikke bliver fremtiden indenfor tandpleje.