Folketingsvalg:

6 skarpe til Per Larsen, Konservative

Valget er udskrevet! Men hvad vil politikerne på tandlægeområdet? Og hvordan vil de fremme tandsundheden i Danmark? Tandlægebladet har spurgt partiernes sundhedsordførere. Læs Konservatives bud her.

Per Larsen
Foto: STEEN BROGAARD

 

Mange patienter med hoved-halskræft får senfølger i form af massive tandproblemer, men det offentlige giver via § 166 kun tilskud til en del af den nødvendige tandbehandling og først, når skaden er sket. Vil du arbejde for, at tandbehandling bliver en del af det samlede kræftpakkeforløb?

Hvis tandproblemer skyldes senfølger af kræft, er det helt naturligt, at patienternes tandproblemer behandles sammen med sygdommen.

Mange danskere får store tandproblemer pga. medicin, der har mundtørhed som bivirkning, og de fleste skal selv betale det meste af tandlægeregningen. Bør der indføres en tilskudsordning for dem, der har et ekstra stort behov for tandbehandling pga. mundtørhed, der skyldes medicinforbrug?

For os vil det være mest rigtigt at forskellige sygdomme, som f.eks. manglende spytproduktion, giver adgang til reduktion i prisen på tandbehandling.

Kontanthjælpsmodtagere kan via § 82a få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kroner. Der er dog en egenbetaling på 600 kroner, og hvis man er over 25 år, skal man også selv betale 35 % af den resterende tandlægeregning op til 10.000 kroner. Vil du arbejde for at afskaffe egenbetalingen for kontanthjælpsmodtagere?

Det er allerede muligt for kontanthjælpsmodtagere at søge om at få dækket egenbetalingen, hvis patientens helbred står i vejen for at man kan betale selv. Det synes vi er en fin ordning.

Det offentlige betaler 100 % af lægeregningen, men kun cirka 15 % af tandlægeregningen. Skal det være billigere at gå til tandlæge – og i så fald for hvem og hvordan?

Vi vil gerne gøre det billigere at gå til tandlægen, men det skal ske gennem konkurrence. De sidste tal Finansministeriet kom med, om at gøre tandplejen skattefinansieret, var på omkring 11. mia. kr. Det virker ikke realistisk at kunne finde det beløb.

Siden 2018, hvor tandlægeoverenskomsten blev opsagt, har skiftende regeringer lovet en ny model for voksentandplejen, men den er endnu ikke kommet. Vil du arbejde for, at en ny model for voksentandplejen bliver vedtaget inden for det næste år?

Hvis systemet ikke fungerer i dag, er vi bestemt åbne over for, at det skal laves om.

Skal der åbnes for, at andre end tandlæger kan eje en tandlægeklinik?

Det kan vi på nuværende tidspunkt ikke gå ind får. De sidste tal Finansministeriet kom med, om at gøre tandplejen skattefinansieret, var på omkring 11. mia. kr. Det virker ikke realistisk at kunne finde det beløb lige foreløbigt.