Folketingsvalg:

6 skarpe til Rasmus Langhoff, Socialdemokratiet

Valget er udskrevet! Men hvad vil politikerne på tandlægeområdet? Og hvordan vil de fremme tandsundheden i Danmark? Tandlægebladet har spurgt partiernes sundhedsordførere. Læs Socialdemokratiets bud her.

Rasmus Langhoff
Foto: STEEN BROGAARD/FOLKETINGET

Mange patienter med hoved-halskræft får senfølger i form af massive tandproblemer, men det offentlige giver via § 166 kun tilskud til en del af den nødvendige tandbehandling og først, når skaden er sket. Vil   du arbejde for, at tandbehandling bliver en del af det samlede kræftpakkeforløb?

 Socialdemokraterne synes, det er vigtigt, at tænder selvfølgelig tænkes ind i den samlede behandling i forbindelse med fx kræft. Om det skal være en del af kræftpakkeforløbet, kan vi ikke vurdere, for det må også bygge   på en sundhedsfaglig vurdering. Men vi vil i hvert fald gerne være med til at kigge på, hvordan vi kan blive bedre til at hjælpe patienter, som får tandproblemer oven på sygdom. 

 Mange danskere får store tandproblemer pga. medicin, der har mundtørhed som bivirkning, og de fleste skal selv betale det meste af tandlægeregningen. Bør der indføres en tilskudsordning for dem, der har   et ekstra stort behov for tandbehandling pga. mundtørhed, der skyldes medicinforbrug?

 På samme måde som med kræftpatienter skal vi også her se på, om vi ikke kan blive bedre til at hjælpe dem, der oplever dårlig tandsundhed som følge af medicin. Om løsningen er en ny tilskudsordning, en udvidelse af   nogle eksisterende ordninger eller noget helt tredje, det har vi ikke nogen færdig løsning på, ligesom det selvfølgelig også vil kræve, at vi kan finde pengene til det. Men det er i hvert fald et område, som   Socialdemokraterne er enig i, der skal fokus på.

Kontanthjælpsmodtagere kan via § 82a få tilskud til tandbehandling på op til 10.000 kroner. Der er dog en egenbetaling på 600 kroner, og hvis man er over 25 år, skal man også selv betale 35 % af den resterende tandlægeregning op til 10.000 kroner. Vil du arbejde for at afskaffe egenbetalingen for kontanthjælpsmodtagere? 

Vi så gerne, at vi kunne fjerne brugerbetaling for at gå til tandlægen. For det giver ikke mening, at det offentlige betaler, hvis man brækker armen, men ikke hvis man brækker tanden. Vi må også være ærlige og sige, at det er meget dyrt at gøre det hele gratis fra den ene dag til den anden. Vi har de sidste tre år derfor gjort det gratis for to af de grupper, som i særlig grad er ramt af brugerbetalingen, nemlig unge og socialt udsatte.

Det offentlige betaler 100 % af lægeregningen, men kun cirka 15 % af tandlægeregningen. Skal det være billigere at gå til tandlæge – og i så fald for hvem og hvordan?

Som sagt, så så vi meget gerne, at det blev gratis. Men udfordringen er at finde finansiering, da det vil blive dyrt. Nu har vi gjort det gratis for unge og socialt udsatte, og vi ser gerne, at vi kan gå videre af den vej og gøre det gratis eller billigere for andre grupper også.

Siden 2018, hvor tandlægeoverenskomsten blev opsagt, har skiftende regeringer lovet en ny model for voksentandplejen, men den er endnu ikke kommet. Vil du arbejde for, at en ny model for voksentandplejen bliver vedtaget inden for det næste år?

Vi har en fælles opgave med at få lavet en ny model for voksentandplejen. Arbejdet er desværre blevet udskudt på grund af corona. Men vi mener, det er et vigtigt område, og ser frem til de kommende forhandlinger.

Skal der åbnes for, at andre end tandlæger kan eje en tandlægeklinik?

Vi har ingen forslag om at ændre på de nuværende regler.