Månedens ydelse:

Tandudtrækning (ex)

Ydelsen tandudtrækning (ex) bliver ofte anvendt forkert og uden for indikationsområdet. Læs her, hvordan du bruger ydelsen korrekt. 

Ekstraktion tandudtrækning

BAGGRUND:

Ydelsen tandudtrækning (ex) bliver ofte anvendt forkert og uden for indikationsområdet. Ydelsen indeholder kun en fjernelse af tand under anvendelse af tang og/eller elevator samt information om rygnings forsinkende virkning på sårheling. Det betyder, at alt andet arbejde end med disse to instrumenter ikke er en tandudtrækning, men fx operation (1801), hvor der er fri pris og uden bedøvelse. 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: 

En ekstraktion er derfor kun tiltænkt det, som fagligt kaldes en simpel eller enkel tandudtrækning. Bedøvelsen er inklusive, hvorfor honoraret er mindre sammenlignet med den fri ydelse for bedøvelse. Derfor skal du kun bruge denne ydelse som beskrevet og indenfor indikationen. 

Eventuel standsning af blødning efter en ellers komplikationsfri tandudtrækning er ligeledes inkluderet i honoraret, medmindre patienten har forladt klinikken for først senere at henvende sig for at få standset en opstået blødning. Du kan og bør anvende ydelsen 1705 ”standsning af blødning” sammen med ex, hvis patientens anamnese indikerer, at der behandles med receptpligtig antikoagulationspræparat. Det er ikke afgørende for brugen af 1705, om blødningen ikke ville stoppe, men at du har taget forholdsregler for netop at undgå dette.

Kilde: Tandlægeforeningens Sundhedsfaglig rådgivning.