Tillykke!

Man kommer ikke langt, hvis man kæmper alene. Tandlægeforeningen har gennem årene haft et tæt samarbejde med en række andre organisationer og aktører på sundhedsområdet. De har i anledning af Tandlægeforeningens 150-årsjubilæum sendt en (k)ærlig hilsen – med lidt kant – til jubilaren.

Tillykke TF 150
Tekst: BEARBEJDET AF ANNE BURLUND

Kære Tandlægeforening

Tillykke med jubilæet og tak for mange års godt samarbejde. Om patientsikkerhed og lægers og tandlægers retssikkerhed. Men også i forhold til dagsordenen fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Det giver mening, at vi i fællesskab italesætter, at generel sundhed og tandsundhed hænger uløseligt sammen, og at vi påpeger strukturer i sundhedsvæsenet, som genererer ulighed i sundhed. Her skal vi stå skulder ved skulder.

Camilla Rathcke,
formand
Lægeforeningen

150 år er lang tid

Vores samfund har udviklet sig, og det har borgernes tandsundhed også. Mange flere er blevet sunde, og de skal forblive sunde ved tandplejens forebyggelse og sundhedsfremme, og færre skal have invasive behandlinger. Det stiller også krav til, at vi udvikler os hver især i teamet, og til, at teamsammensætningen udvikler sig. Danske Tandplejere ønsker alle tandlæger tillykke med foreningens jubilæum og ser frem til den videre udvikling og det videre samarbejde. Tillykke!

Elisabeth Gregersen,
formand
Danske Tandplejere

Kære Tandlægeforening

I anledning af jeres 150-årsjubilæum vil Gigtforeningen gerne udtrykke vores lykønskning. Onde tunger siger, at I har det hele i munden. Det er ikke vores oplevelse. Tværtimod. Sammen har vi skabt forandring for gigtpatienter med Sjögrens, der i dag kan få tilskud til dyr tandbehandling. Det gør en verden til forskel. Vi er klar til at give den en tand mere, så flere kan blive omfattet af ordningen i fremtiden. Fordi behandlingen af alvorlig gigtsygdom ikke skal stoppe ved tænderne.

Mette Bryde Lind,
direktør
Gigtforeningen

Vi ser frem til samarbejdet de kommende 150 år

Samtidig med Tandlægeforeningens oprettelse i 1873 blev det i Danmark forbudt for børn under 10 år at arbejde på fabrikker. Mens det sidste er fuldstændigt utænkeligt i dag, består vigtigheden af en sund mund og sunde tænder for helbredet og livskvaliteten. Fra Sundhedsstyrelsen skal lyde det største tillykke med jubilæet – for husk, rundt om en sund mund skal der også være et sundt menneske med et sundt sind. Det må vi i fællesskab aldrig glemme. Vi ser frem til samarbejdet de kommende 150 år.

Jonas Egebart,
direktør
Sundhedsstyrelsen

Tillykke med det flotte jubilæum

Vi glædes over jeres kamp for sunde smil til små og store i så mange år. Forebyggelse virker. Fra os lyder en stor tak for jeres store engagement i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed og for det utrættelige arbejde med at mindske ulighed i tandsundhed. Jeres indsats for at forbedre økonomisk støtte til tandbehandling for kræftramte har virkelig gjort en forskel. Vi glæder os til at se, hvad I i de kommende år vil bide jer fast i. Fortsæt med at sprede sundhed og store smil.

Jesper Fisker,
adm. direktør
Kræftens Bekæmpelse

Kære Tandlægeforening

I har i mange år givet os kontorly, og det er vi så taknemmelige for. Det kan være lidt af en tandpine at bo flere familier under samme tag, men for os har det været let – måske fordi vi deler samme værdier. Vi kæmper nemlig begge for at udbrede den danske model og sætte fokus på sammenhængen mellem sund mund og et sundt samfund. Tak for jeres støtte og invitationer til jeres arrangementer. Det er med til at gøre en forskel for tandsundheden i vores projektlande.

Stort tillykke med de 150 år!

Dennis Meile Hindsberg,
forperson for bestyrelsen
Tandsundhed Uden Grænser

Stort tillykke med de 150 år

For en yngre dame som Diabetesforeningen på 82 år er 150 jo en anselig alder. Men trods aldersforskellen er vores foreninger tæt forbundet, og vi er glade for, at vi sammen kæmper for et bedre liv med diabetes – også i fremtiden. Godt reguleret blodsukker og god tandsundhed går hånd i hånd, og derfor skal endnu flere med diabetes afsted til tandlægen. Og vi skal også gentænke tandbehandlingen, så flere kan få råd til tandbehandling i fremtiden. Der er altså nok at samarbejde om fremover.

Tak for jeres vigtige arbejde!

Claus Richter,
adm. direktør
Diabetesforeningen

Tillykke til Tandlægeforeningen med 150-årsjubilæet

I ATO vil vi se frem til fortsat at samarbejde med TF på de områder, der giver mening for vores medlemmer. Det gælder først og fremmest i forhold til vores fælles overenskomst på det kommunale område, hvor det er lykkedes for vores forhandlere at tale sig frem til fælles overenskomstkrav ved de seneste og de kommende overenskomstforhandlinger. Hvis alle foreninger på tandlægeområdet skal finde fælles sundhedspolitiske holdninger og løsninger, forudsætter det en samtale – en samtale, hvor alle tandlægernes organisationer deltager. Samtale fremmer som bekendt forståelsen.

Hanne Jacobsen,
formand for bestyrelsen
ATO

Tillykke til Tandlægeforeningen med 150-årsjubilæet – et ungt sind i et gammelt legeme

Det er ikke os alle forundt at blive så gamle, men vi må alle gøre vores bedste for at holde hovedet og mundtøjet ungt. Det gør Tandlægeforeningen også både som en sundhedsvidenskabelig forening, der arbejder for at forbedre tandsundheden, og som fagforening, der varetager tandlægers økonomiske interesser. Den sundhedsfremmende mission ønsker vi at se mere til, og vi stiller altid gerne vores forskeres og underviseres kompetencer til rådighed. Tak for den mangeårige solide økonomiske støtte, som I har ydet til odontologisk forskning.

Anne Havemose-Poulsen,
institutleder
Odontologisk Institut, Københavns Universitet

Kære Tandlægeforening

Et stort tillykke med 150 år i mundsundhedens tjeneste – godt kæmpet for en sund mund i en sund krop – vi deler visionen gennem uddannelse og forskning.

Siri Beier Jensen,
institutleder
Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet 

Stort tillykke fra ”fyldningsgenerationen”

Vi har mærket i egne tænder, hvordan tandlægefaget har udviklet sig gennem 150 år. Tidligere blev tænderne trukket ud. Senere fik I godt gang i boremaskinerne, men tænderne er fastholdt. I kæmpede for gratis tandpleje, til unge er fyldt 21 år. Dejligt. Ældre Sagen ser frem til, at vi sammen tager kampen op for at sikre, at de ældste også får en god tandsundhed. Det kræver sit at komme i ”reparationsalderen” – og vi har brug for jer.

Bjarne Hastrup,
adm. direktør
Ældre Sagen

Kære Tandlægeforening

På vegne af vores mange fantastiske tandklinikassistentmedlemmer vil jeg som nyvalgt formand for HK Privat gerne ønske jer et stort tillykke med 150-­årsjubilæet. Til trods for, at vi er modstående parter, at vores overenskomstforhandlinger kan trække ud, og at vi nogle gange beskylder hinanden for at være ”bisset”, så finder vi i sidste ende altid en løsning, som begge parter kan se sig selv i. Tak for samarbejdet gennem tiden – vi ser frem til fortsættelsen!

Kim Jung Olsen,
sektorformand for HK Privat
HK Privat

Hjerteligt tillykke med de 150 år

Min ”karriere” med tandlæger startede hyggeligt i børnetandplejens venteværelse, hvor jeg så film om Karius og Baktus, der skreg på mere wienerbrød. Sidenhen kunne bølgerne gå lidt højt indimellem, og I har sikkert tit ønsket at give mig en rodbehandling uden bedøvelse – og det er egentlig fair nok, det hører ligesom med til min jobbeskrivelse. Men jeg nyder faktisk vores samarbejde, og I har ved vores tilsyn vist, at I leverer en høj patientsikkerhed – I har min største respekt.

Hjerteligt tillykke med de 150 år

Anette Lykke Petri,
direktør
Styrelsen for Patientsikkerhed

Tillykke med de 150 år – lad os fortsætte det gode samarbejde

Danskernes tandsundhed har heldigvis gjort markante fremskridt de seneste 150 år. Det er ikke mindst jeres store fortjeneste i Tandlægeforeningen, som i år kan fejre jubilæum som Nordens ældste forening for tandlæger. 

Jeg vil gerne bruge anledningen til at kvittere for den indsats, som foreningens medlemmer lægger for dagen, og det gode samarbejde, som vi forhåbentlig kan fortsætte de kommende år, så vi sammen kan styrke tandsundheden i Danmark. 

For selvom danskerne generelt har en tandsundhed, som man i mange andre lande misunder os, så er der fortsat plads til forbedringer. 

Vi har eksempelvis gennem en årrække set, at flere unge dropper at gå regelmæssigt til tandlæge, efter de fylder 18 år og stopper i den kommunale tandpleje. Og det er en udvikling, der sker samtidig med, at forbruget af fx sodavand og energidrikke med store mængder sukker ligger på et for højt niveau blandt børn og unge. Det er en dårlig cocktail. 

En del af forklaringen på, at flere unge ikke kommer til tandlægen, er formentlig, at de selv skal betale en del af regningen for deres tandbehandling. Og det er selvom de fleste heldigvis har stærke, sunde tænder og derfor kan nøjes med et tandeftersyn og en tandrensning. 

Jeg håber, at ordningen med gratis tandpleje for de 18-21-årige, der trådte i kraft sidste år og gradvist implementeres frem mod 2025, kan få flere unge til at gå regelmæssigt til tandlæge og dermed give dem langt bedre forudsætninger for at vedblive med at have sunde tænder og forebygge sygdomme i munden gennem voksenlivet. 

Vi kan også se, at flere danskere, der har fået alvorlige tandskader efter fx et kræftbehandlingsforløb, kan have svært ved at finde penge til at dække store tandlægeregninger. Derfor har vi i regeringen sat penge af til, at kræftpatienter og andre relevante patientgrupper kan få økonomisk støtte til behandling af tandskader efter sygdom eller behandling, og jeg ser frem til at fremsætte et lovforslag om en udvidelse af sundhedslovens § 166 i starten af det nye år. 

Og det er ikke det eneste lovforslag på tandområdet, som vi fremsætter i denne folketingssamling. Regeringen vil også ændre reglerne for overdragelse af journaler ved ejerskifte af tandlægeklinikker, der har været udskældt og skabt usikkerhed hos både klinikejere og patienter. Med de nye regler vil man ikke længere skulle indhente samtykke fra hver enkelt patient, før man kan overdrage journalen til en ny klinikejer, og dermed slipper tandlæger, der overtager en klinik fra en kollega, for en stor og tidskrævende opgave. 

Efter et langt tilløb tager vi også hul på arbejdet med den længe ventede nye model for voksentandplejen, som mange tandlæger og patienter har efterspurgt i en årrække. Så der sker altså en masse på tandområdet, og jeg ser frem til at fortsætte vores konstruktive dialog og samarbejde om at fremtidssikre tandplejen i Danmark. 

Endnu engang tillykke med jubilæet.

Sophie Løhde
Sundhedsminister (V)