Leder:

"Vi skal også have en stærk forening om 150 år"

I dag er det ikke længere en selvfølge, at man er medlem af vores fællesskab, Tandlægeforeningen. Det er blevet et tilvalg, og det stiller krav til, at fællesskabet skal være attraktivt og relevant – for alle, lyder det fra formand Susanne Kleist.

Susanne Kleist leder
Tekst: Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen / Foto: Les Kaner

Den 7. november fyldte vores forening 150 år. Ikke mange fag kan prale af en lige så lang organiseret historie. 

Det skal vi være stolte af, og vi skal være stolte af, hvad vi sammen har opnået for vores fag, arbejdsliv og tandsundheden. 

Sådan skal det også gerne være om 150 år. 

Men i dag er det ikke længere en selvfølge, at man er medlem af vores fællesskab, Tandlægeforeningen. Det er blevet et tilvalg, og det stiller krav til, at fællesskabet skal være attraktivt og relevant – for alle. 

I den kommende weekend sætter hovedbestyrelsen og jeg alle de kollegaer, der er aktive i foreningens regioner, stævne i Nyborg. 

Vi skal afholde Fagpolitisk temadag, og i år sætter vi fokus på vores ønsker for fremtidens tandlægeforening. Vi skal bl.a. drøfte medlemstilbud, service og struktur. 

Oplægget til dagen er den analyse, vi lavede tidligere på året. Her gennemførte vi en række interviews med både nuværende og tidligere medlemmer, og det gav os en fantastisk indsigt i, hvordan I oplever Tandlægeforeningen, og hvad der er vigtigt for jeres medlemskab. Ikke mindst, hvad er årsagen, når man vælger at forlade vores fællesskab. 

Det er tydeligt, at vores obligatoriske forsikringer er en udfordring for mange. Hvor de tidligere blev opfattet som en nem og vigtig tryghed, bliver de i dag opfattet som en begrænsning. 

De mange input fra jer medlemmer har givet stor værdi

Det er klart, at vi kun skal tilbyde ordninger og ydelser, som I ønsker, og som kan være en hjælp i arbejdslivet. 

Hovedbestyrelsen har allerede nu taget stilling til, at der i samme weekend som den fagpolitiske temadag, bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om, hvorvidt vi skal bevare obligatoriet på tab af erhvervsevne samt de fire forsikringer i praksisforsikringen: erhvervsansvarsforsikringen, retshjælpsforsikringen, arbejdsskadeforsikringen og sikringsordningen. 

I hovedbestyrelsen er vi helt enige om, at de bør ophæves, og at det skal være op til den enkelte, om man vil tegne forsikringerne via Tandlægeforeningen. 

Samme fleksibilitet skal vi også have i vores rådgivning. Heldigvis er vi allerede godt i gang med den nemme mulighed for at stille spørgsmål via app, og vi har også indført muligheden for at booke rådgivning på bestemte tidspunkter. 

Vi har også taget til efterretning, at flere medlemmer oplever foreningen som gammeldags og lukket. Godt nok har vi 150 år på bagen, men alligevel. Derfor skal vi blive bedre til at vise, hvad vi er, og hvad vi gør. 

Som I måske kan fornemme, så har de mange input fra jer medlemmer givet stor værdi. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle, der har givet sig tid til at give en tilbagemelding. 

Jeg ser virkelig frem til at modernisere og styrke vores fællesskab. For når vi står sammen, står vi stærkest.