Lær af fejlen:

Manglende ordination af antibiotikum efter operativt indgreb

En patient får operativt fjernet en betændt visdomstand og har i de følgende dage stærke smerter. Den behandlende tandlæge spørger, om patienten har husket at tage penicillin. Men der er ikke udskrevet penicillin eller orienteret om behandling med antibiotikum. Lær af den utilsigtede hændelse her.

Antibiotika
Foto: Shutterstock

PATIENTTILFÆLDE
En patient får operativt fjernet en betændt visdomstand og har i de følgende dage stærke smerter på trods af behandling med smertestillende medicin. Efter fem dage kan patienten ikke åbne munden mere end en ½ cm, og tandlægen kontaktes. Den behandlende tandlæge spørger, om patienten har husket at tage penicillin. Patienten oplyser, at der ikke er udskrevet penicillin eller orienteret om behandling med antibiotika. Tandlægen ordinerer herefter antibiotikum. 

LÆRING
Det er vigtigt, at du ordinerer medicin, registrerer i FMK og orienterer patienten i én og samme arbejdsgang. Dette giver større sikkerhed for, at patienten får og forstår sin behandling, og dermed mindre risiko for fejl i behandlingen.

LÆR AF FEJLEN

Siden 2010 har det været lovpligtigt for tandlæger at rapportere utilsigtede hændelser (UTH) til Styrelsen for Patientsikkerhed. I alle fem regioner er der ansat risikomanagere, der arbejder med at øge patientsikkerheden på tandlægeområdet bl.a. ved at drage læring af utilsigtede hændelser og videreformidle denne læring til gavn for andre tandlæger. I samarbejde med regionernes risikomanagere deler vi på denne plads patienttilfælde, som er omskrevet, men baseret på lignende indrapporteringer. Du kan rapportere en UTH på dpsd.dk