Arbejdsgruppe for øget regionalisering af tandlægeuddannelsen nærmer sig konkrete forslag

Siden sommer 2022 har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til en styrkelse af den regionale forankring af tandlægeuddannelsen, der skal sikre flere studerende i hele landet. Gruppen arbejder lige nu med en idé, der indebærer et samarbejde mellem fire universiteter.

Danmarkskort uden øer
Tekst: Nanna Fløjborg

Arbejdet for en øget regionalisering af tandlægeuddannelsen er i fuld gang, og arbejdsgruppen, der skal komme med forslag til den stærkere forankring rundt om i landet, har den 2. februar afholdt tredje udviklingsmøde. Gruppen består bl.a. af Københavns Universitet, Aarhus Universitet, PTO, ATO og Tandlægeforeningen, og de arbejder lige nu med et forslag, hvor regionaliseringen sker gennem hhv. et samarbejde med Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Der er i alt afsat 40 mio. kr., som skal fordeles mellem de to universitetssamarbejder. Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist, ser positivt på forslagene, men mener, at projektet kræver yderligere finansiering. 

– Jeg synes, det er nogle interessante forslag, men det bliver svært at få dem realiseret, hvis der ikke kommer flere penge til projektet. 40 mio. kr. er selvfølgelig mange penge, men taget i betragtning at der bl.a. skal laves en ny studieplan, så kan 40 mio. hurtigt forsvinde. Det er et stort stykke arbejde, så vi vil jo alle gerne have, at det ikke bliver ændret igen om to år, siger Susanne Kleist og påpeger, at arbejdsgruppen stadig er i idéfasen.

Praktikken kan give udfordringer
Arbejdsgruppen er iværksat af Uddannelses-­ og Forskningsstyrelsen i maj 2022 på baggrund af den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”. I dialog med ministeriet arbejder gruppen i to spor, hvor Københavns Universitet og Aarhus Universitet fokuserer på det uddannelsesmæssige, mens PTO, ATO og Tandlægeforeningen arbejder med praktiksporet. 

– Overordnet oplever jeg ministeriet som lyttende og interesseret, og de har også været meget forstående for, at hvis tandlægestuderende skal have noget praktik, der skal give mening, så skal de bruge deres hænder, siger Susanne Kleist. 

Hun mener, at nogle af udfordringerne med praktik i yderområderne er, at hvis de studerende skal i praktik på private og kommunale tandklinikker, kræver det dels, at en tandlæge vil lægge autorisation til, at patienterne vil behandles af studerende, og at der vil være stole nok. I en tid med tandlægemangel kan det være svært at realisere. 

– Min forhåbning er, at man fra politisk side vil prøve at lave en seriøs fremtidsplan, så det ikke bare bliver en hurtig løsning for at tilfredsstille et nuværende politisk ønske, siger Susanne Kleist. 

Næste skridt i processen er, at ministeriet vurderer arbejdsgruppens forslag og videregiver dem til uddannelses­ og forskningsminister Christina Egelund (M), der så vil beslutte, om der skal arbejdes videre med forslagene.