Månedens BUT-ydelse:

Behandlingsforslag

En håndfuld af ydelser er helt specielle for BUT, og de er gode at kende. Ydelsen ”Behandlingsforslag” (262) er en af dem. Læs her, hvordan du bruger ydelsen korrekt.

Barn børster tænder

BAGGRUND: Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger (BUT) mellem Tandlægeforeningen og Kommunernes Landsforening er for mange af ydelserne helt identiske med de ydelser, som der gives tilskud til i voksentandplejen. 

Dog er der en håndfuld af ydelser, som er helt specielle for BUT, og de er gode at kende. 

Ydelsen ”Behandlingsforslag” (262), som fremgår nederst af honorartabellen, er en af dem, du kan bruge ved ansøgninger om frie ydelser. 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Al anden behandling, som ikke er beskrevet i honorartabellen med en fast honorering, kræver godkendelse fra kommunen, før du kan iværksætte og honorere behandlingen. 

Du skal indsende din ansøgning for denne type behandlinger via det godkendte ansøgningsskema, og den betales med et fast honorar. Behandlingsforslagsskemaet er bilag 2 til overenskomsten, og medmindre kommunen ønsker anden fremgangsmåde, skal du anvende det. Kommunens svar på dit behandlingsforslag skal afgives skriftligt uden unødig forsinkelse. 

OG HUSK: Du er berettiget til ansøgningshonoraret, selvom behandlingen bevilges – hvilket er helt anderledes fra andre kommunale ansøgninger.

Er du i tvivl eller har behov for yderligere rådgivning, så kontakt Tandlægeforeningen på fagliginfo@tdl.dk.