Leder:

Det er nu, offentlige tandlægers stemme skal høres

Arbejdet med OK24 er skudt i gang, og det er nu, vores stemme skal høres, skriver formanden for OATU, Stine Brems Mørcholdt, der opfordrer alle offentligt ansatte tandlæger til at give deres mening til kende. 

Stine Mørcholdt
Foto: Alex Tran

Det er min mission, at alle offentligt ansatte tandlæger skal have de bedste vilkår. Løn- og arbejdsvilkår, der gør det attraktivt at arbejde som tandlæge i den offentlige sektor. For at vi skal lykkes med det og sikre, at flere tandlæger vælger den offentlige praksis til, er det alfa og omega, at offentligt ansatte tandlæger har en stærk stemme – en stemme, som bliver hørt. Og det er nu, den skal høres. 

Når OATU i slutningen af marts går til det indledende møde i forhandlingsudvalget op mod overenskomstforhandlingerne på de tre offentlige områder (OK24), er det med gode løn- og arbejdsvilkår øverst på dagsordenen. For offentligt ansatte tandlæger er en uundværlig del af tandplejen, og vi skal anerkendes og honoreres derefter. 

Vi skal også komme overensmed hinanden indadtil

STINE BREMS MØRCHOLDT, FORMAND FOR OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGERS UDVALG (OATU) I TANDLÆGEFORENINGEN

Vi har allerede set de første forlig om overenskomst på det private arbejdsmarked falde på plads, og jeg går ind til OK24- forhandlingerne med det mål, at offentligt ansatte tandlæger får en overenskomst, som indeholder løn- og arbejdsvilkår, der som minimum er på niveau med resultaterne på det øvrige arbejdsmarked. Ud fra det, vi har set i det overenskomstmæssige landskab indtil nu, er jeg fortrøstningsfuld, og jeg mener, vi har et fornuftigt udgangspunkt. 

Når det er sagt, så skal vi også være villige til at gå på kompromis, hvor det er nødvendigt. Det gælder ikke kun, når vi forhandler overenskomst. Vi skal også komme overens med hinanden indadtil. 

Jeg vil som formand for OATU derfor arbejde for en holdindsats, hvor ordentlighed og samarbejde er nøgleordene. Hvis vi skal nå i mål med at skabe en stærk forening for alle tandlæger, skal OATU samarbejde med Tandlægeforeningens hovedbestyrelse, PATU og KEU. Og det vil OATU. 

Men jeg vil også arbejde for, at Tandlægeforeningen og ATO står så samlet som muligt og arbejder sammen i endnu højere grad, end vi gør i dag. For jeg tror på, at vi står stærkere sammen. Men uden kompromiser når vi ikke i mål. 

Med denne leder vil jeg også slå et slag for medlemsdemokratiet, som er essentielt for arbejdet i forbindelse med OK24. 

Derfor vil jeg komme med en opfordring til alle offentligt ansatte tandlæger: Giv jeres mening til kende. Hvad er et godt arbejdsliv for jer? Hvordan sikrer vi, at den offentlige tandpleje er et attraktivt sted at arbejde som tandlæge? 

I min optik er det – udover en fair løn og gode vilkår – også vigtigt at kæmpe for, at offentligt ansatte tandlæger har et arbejdsliv, hvor der løbende er mulighed for kompetenceløft og efteruddannelse. Det går OATU også til forhandlingerne med. Arbejdet med OK24 er skudt i gang, og det er nu, vores stemme skal høres.