Leder:

Delegering bliver nøglen i en ny model for voksentandplejen

Der er for mange patienter, som ikke får den nødvendige hjælp med den nuværende voksentandpleje. Tiden kalder på en ny model, skriver KEU-formand Søren Bach-Petersen.

Søren Bach-Petersen
Tekst: SØREN BACH-PETERSEN, FORMAND FOR KLINIKEJERNE (KEU) I TANDLÆGEFORENINGEN

Behovet for en ny model for voksentandplejen er presserende. Der er grupper i befolkningen, der har et behandlingsbehov, som de ikke får dækket i dag. De kommer ikke til tandlægen – enten pga. den høje brugerbetaling, eller fordi de eksisterende tilskudsordninger ikke gælder for dem. Kort sagt: Mange af de patienter, som har allermest brug for vores hjælp, ser vi desværre ikke på klinikken.

Sådan burde det ikke være, men med den nuværende voksentandpleje er det virkeligheden. Mens vi venter på en opdateret voksentandpleje og på flere tandlæger, er jeg fortaler for, at vi løser udfordringen med de mange opgaver og de manglende tandlægehænder igennem delegering. Ved at delegere flere opgaver til det øvrige personale på klinikken kan vi hjælpe flere patienter.

Det er på høje tid

Derfor tør jeg godt sige, at jeg håber, at der med en ny model for voksentandplejen følger en stor gruppe nye patienter med, som har fået tilført midler til at kunne komme til tandlægen. For selvom vi allerede har flere patienter, end vi tandlæger har tid til, så er det min overbevisning, at vi kan klare også denne gruppe af patienter ved hjælp af en ansvarlig delegering af opgaver til tandplejere og klinikassistenter.

Nogle vil måske mene, at det er at skyde sig selv i foden, når jeg som klinikejer i Region Syddanmark – regionen med størst mangel på tandlæger – presser på for at få endnu flere patienter i stolen. Det er også derfor, vi må finde alternative løsninger på udfordringerne med at finde nok behandlere. Og her er delegering til vores andre personalegrupper nøglen.

Jeg siger ikke, at det bliver nemt med delegering, for delegering kræver efteruddannelse af kollegaerne, og at man har styr på administrationen. Der skal laves delegeringsinstrukser til hver enkelt behandling, og vi skal sikre, at vores kollegaer er fagligt kvalificeret. Derfor skal der afsættes mere tid og flere midler til efteruddannelse.

Alligevel mener jeg, at politikerne hurtigst muligt bør genoptage arbejdet med at indrette en ny voksentandpleje, hvor flere patienter kan komme til tandlægen. Det er på høje tid. Derfor er det også på Klinikejerudvalgets dagsorden til de kommende møder at komme med forslag til, hvilke elementer en ny voksentandplejemodel bør indeholde.

Ja, vi mangler tandlæger. Ja, vi har allerede flere patienter, end vi har mulighed for at behandle selv. Men der er for mange patienter med et behandlingsbehov, som ikke får den nødvendige hjælp med den nuværende voksentandpleje. Tiden kalder på en ny model, og med effektiv opgavedelegering kan vi tage hånd om også disse patienter.