Internationalt forskningsnyt:

Big Data giver ny viden om cariesrisikofaktorer

I et retrospektivt tværsnitsstudie er data fra 57.211 patienter anvendt til en undersøgelse af sammenhængen mellem cariesrisiko og en række sociale sundhedsdeterminanter. Men patientgruppen afspejler ikke befolkningen som helhed.

Data
Foto: Shutterstock

I 2012 gik 11 amerikanske tandlægeskoler sammen om at opbygge en fælles database (The BigMouth Dental Data Repository), der indeholder odontologiske, medicinske, demografiske og andre relevante data fra mere end tre millioner patientjournaler. Formålet er at styrke forskning, undervisning, folkesundhed og behandlingsplanlægning. 

I et netop publiceret retrospektivt tværsnitsstudie er data fra 57.211 patienter anvendt til en undersøgelse af sammenhængen mellem cariesrisiko og en række sociale sundhedsdeterminanter. 

Resultaterne viste, at der er større sandsynlighed for at befinde sig i højrisikogruppe for caries, hvis man er 49-64 år gammel (korrigeret odds ratio 2,24; P < 0,001), mand (korrigeret odds ratio 1,19; P < 0,001), har komorbiditeter (diabetes: korrigeret odds ratio 1,16; P < 0,001; hjerte-kar-sygdomme: korrigeret odds ratio 1,40) eller socialt udsat (Social Deprivation Index score over 75. percentil (korrigeret odds ratio 2,39; P < 0,001). Desuden havde spansktalende og sorte amerikanere større sandsynlighed for at befinde sig i højrisikogruppen end andre etniske grupper (spansktalende: korrigeret odds ratio 3,05; sorte: korrigeret odds ratio 2,05).

Forfatterne konkluderer, at en række sociale og demografiske forhold, som patienterne ikke selv har indflydelse på, har væsentlig betydning for cariesrisikoen.

Kommentar

PROFESSOR EMERITUS, ODONT.DR. SVANTE TWETMAN
Odontologisk Institut, Københavns Universitet

– Big Data indebærer datamængder, som er så store og komplekse, at der kræves kunstig intelligens (AI) for at kunne bearbejde dem. Inden for tandplejen kan store kliniske datamængder fra afidentificerede patientjournaler muliggøre bedre diagnostik og behandling for færre penge. Ved at koble medicinske/odontologiske data med postnummer (geomapping) kan man desuden regionalt fordele resurser efter, hvor behovet er størst. 

I dette interessante studie blev data fra patienter på amerikanske tandlægeskoler analyseret, og resultaterne gav delvis ny indsigt i sammenhænge mellem cariesrisiko, alder, socioøkonomi og komorbiditet blandt voksne. Patientgruppen afspejlede imidlertid ikke befolkningen som helhed, da amerikanske universitetsklinikker ofte fungerer som et ”sikkerhedsnet” for udsatte mennesker, som ikke har råd til en tandforsikring. De fleste af patienterne var socialt udsatte, og hele 61,4 % angaves at have høj cariesrisiko. Artiklen giver ikke klar information om, hvordan den kliniske cariesrisiko blev bedømt (eller valideret), hvilket er vigtigt, da værktøjet indeholder en høj grad af subjektivitet. Resultater vedrørende race og etnicitet var desuden usikre på grund af ”missing data”. 

Konklusionen er trods alt relevant; strukturelle forebyggende indsatser (upstream prevention) er påkrævede for de grupper, som har størst risiko for at få caries.

Rodriguez JL, Thakkar-Samtani M, Heaton LJ et al. Caries risk and social determinants of health. A big data report. J Am Dent Assoc 2023;154:113-21.