Lær af fejlen:

Fluorbehandling og graviditet

En gravid kvinde er ved tandlæge, og der anvendes et fluoridpræparat, der potentielt kan skade det ufødte barn. Tandlægen spørger ikke kvinden, om hun er gravid eller ammer. Læs og lær af den ultilsigtede hændelse her.

Graviditet
Foto: Shutterstock

PATIENTTILFÆLDE:
Gravid kvinde er ved tandlæge, og der anvendes Duraphat, som er et fluoridpræparat. Behandling med brug af præparatet kan potentielt skade det ufødte barn. Tandlægen spørger ikke kvinden, om hun er gravid eller ammer. Efter besøget kommer kvinden i tanke om, at samme tandlæge under sidste graviditet bevidst valgte ikke at behandle med samme eller lignende præparat netop på grund af graviditeten.

LÆRING:
Vær ekstra opmærksom på præparater, som ikke bør anvendes til gravide. Lav fx en huskeliste i klinikken, som minder om at spørge en kvindelig patient, om hun er gravid, hvis du vil behandle med et præparat, der kan være kontraindiceret ved graviditet.

LÆR AF FEJLEN

Siden 2010 har det været lovpligtigt for tandlæger at rapportere utilsigtede hændelser (UTH) til Styrelsen for Patientsikkerhed. I alle fem regioner er der ansat risikomanagere, der arbejder med at øge patientsikkerheden på tandlægeområdet bl.a. ved at drage læring af utilsigtede hændelser og videreformidle denne læring til gavn for andre tandlæger. I samarbejde med regionernes risikomanagere deler vi på denne plads patienttilfælde, som er omskrevet, men baseret på lignende indrapporteringer. Du kan rapportere en UTH på dpsd.dk