Leder:

Man er aldrig alene, når man er medlem af TF

Det er indiskutabelt, at arbejdsmiljøet skal forbedres på alle niveauer, og som forening skal vi sikre, at vi har de rette tilbud på hylderne, lyder det i denne måneds leder.

TF-flag
Tekst: SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN, STINE BREMS MØRCHOLDT, FORMAND FOR OFFENTLIGT ANSATTE TANDLÆGERS UDVALG, SØREN BACH-PETERSEN, FORMAND FOR KLINIKEJERUDVALGET, RUNE HYLDGAARD, FORMAND FOR PRIVATANSATTE TANDLÆGERS UDVALG

Hele 60 % af vores kollegaer fortæller, at de inden for det seneste halve år har følt sig udbrændte eller har manglet arbejdsglæde. Samtidig har lidt under halvdelen overvejet helt eller delvist at stoppe som aktiv tandlæge.

Det viser en helt frisk undersøgelse, som Tandlægebladet har lavet, og som bliver omtalt i dette nummer.

Undersøgelsen har givet genlyd i Tandlægeforeningen. Lige fra hovedbestyrelsen til offentligt ansatte tandlæger over til ejere og ansatte i privat praksis.

Vi synes, at tallene er særdeles bekymrende, og de taler deres tydelige sprog – alt for mange kollegaer mistrives på arbejde.

Det er essentielt, at vi som tandlæger tager ledelse alvorligt

Det skal vi have gjort noget ved. Derfor går vi nu i gang med at undersøge, hvordan vi som forening kan bidrage med at øge trivslen og sikre vores medlemmer et langt og godt arbejdsliv. Det er jo netop vores opgave som foreningen for alle tandlæger.

Noget har vi allerede godt fat i. Undersøgelsen viser fx, at det især er krav fra myndigheder, klagesager og bureaukrati, som presser os i hverdagen.

Derfor har vi også afbureaukratisering som en af vores mærkesager, og det er kun seks måneder siden, at vi sammen med Lægeforeningen sendte et brev til sundhedsministeren, hvor vi påpegede, at vores retssikkerhed i tilsynet er uhørt dårlig, og at der er et presserende behov for, at vores tilsynssager behandles objektivt, retfærdigt og gennemsigtigt.

En opfordring, som nu har båret frugt, fordi der lige er afsat penge til, at Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn skal forbedres med fokus på bl.a. åbenhed og læring. Det er en utrolig god nyhed for landets tandlæger.

Men det her handler jo også om et godt arbejdsmiljø. Vi ved, at det er en af de vigtigste faktorer for rekruttering og fastholdelse. Det er derfor indiskutabelt, at arbejdsmiljøet skal forbedres på alle niveauer, og som forening skal vi sikre, at vi har de rette tilbud på hylderne.

Det er oplagt, at lederne går forrest. I Tandlægeforeningen udbyder vi allerede lederkurser, og vi tror, det er essentielt, at vi som tandlæger tager ledelse alvorligt og efteruddanner os. Men ansvaret er ikke kun ledelsens. Som medarbejdere har vi alle også et ansvar for at bidrage til et godt arbejdsmiljø og til, at klinikken er et trygt sted at være.

Og så er det klart, at vi som faglig organisation skal stå klar, når hverdagen presser på. Her har vi allerede en række tilbud som stress-, psykolog- og erhvervsrådgivning, og vi vil nu skrue op for informationen om de tilbud.

Men vi kan ikke hjælpe, hvis I ikke rækker ud. Så det vigtigste, du kan gøre, hvis du mistrives, er at række ud. Så vil vi som forening gøre alt for at hjælpe dig. For som medlem af Tandlægeforeningen er du aldrig alene.