Ny undersøgelse:

6 ud af 10 tandlæger føler sig udbrændte

60 % har inden for det seneste halve år følt sig udbrændt eller manglet arbejdsglæde. Det viser en ny undersøgelse, Tandlægebladet har foretaget. I Tandlægebladet kan du i denne måned møde en række tandlæger, der fortæller om deres arbejdsglæde – eller mangel på samme.

Udbrændthed illustration
Tekst: Nanna Fløjborg og Anne Burlund / Illustration: Rasmus Meisler

Stress, myndighedskrav, dårlig ledelse og bekymringer for klinikkens fremtid. Det er nogle af de faktorer, der påvirker tandlægernes arbejdsglæde. Hele 60 % af tandlægerne har inden for de seneste seks måneder følt sig udbrændt eller manglet arbejdsglæde i forbindelse med deres arbejde. Det viser en ny undersøgelse, Tandlægebladet har foretaget blandt knap 700 tandlæger. Undersøgelsen viser også, at hele 42 % har overvejet at stoppe helt eller delvist som tandlæge inden for det seneste halve år.

Myndighedskrav stresser
Undersøgelsen vækker bekymring hos Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist.

– Jeg synes, det er nogle triste tal. Dels tror jeg, at coronakrisen har påvirket arbejdsglæden meget, men derudover viser undersøgelsen også, at det er meget vigtigt, at vi som forening skal arbejde for, at vores medlemmer får et godt og langt arbejdsliv. Det er vores ypperste formål, at vi sikrer gode rammer for alle tandlæger, siger Susanne Kleist.

Særligt myndighedskrav og bureaukrati er faktorer, som har fyldt meget hos tandlægerne de seneste år. I 2018 gennemførte Tandlægebladet en undersøgelse, der viste, at det dengang var en afgørende årsag til, at mange følte sig udbrændt. Det samme billede tegner sig i dag, men andre forhold gør sig også gældende. Stresscoach Lars Nielsen, der er uddannet tandlæge, har selv oplevet at føle sig udbrændt. I dag arbejder han udelukkende som stresscoach med særligt fokus på tandlægebranchen. Han mener, at udover myndighedskrav fylder økonomi, risiko for klagesager og problemer med at tiltrække arbejdskraft meget, hvilket undersøgelsen bekræfter. Han peger dog på, at den tætte patientkontakt også kan være udfordrende.

– Som tandlæge er man konstant i direkte kontakt med mennesker og deres behov, krav og forventninger, hvilket kan opleves som særdeles krævende, siger Lars Nielsen.

Han mener desuden, at trivslen blandt tandlæger er et spejl af den generelle trivsel i et præstationsorienteret samfund, og at behandlingsmuligheder og krav til faglig viden, kompetencer og evig dygtiggørelse er stigende i faget. Det tyder på, at praktiserende læger oplever samme pres. I en undersøgelse fra 2019 gennemført af Aarhus Universitet for Praktiserende Lægers Organisation svarede hver anden læge, at de følte sig udbrændte, bl.a. på grund af risikoen for at lave fejl. Er man nået til et punkt, hvor tegnene på udbrændthed viser sig i hverdagen, gælder det ifølge Lars Nielsen om at handle hurtigt.

– Tilstanden af udbrændthed er ofte kendetegnet ved en stor grad af udmattelse og en følelse af manglende kompetencer. Det er vigtigt at få tidligt hjælp, hvis du oplever symptomer på mistrivsel, så du kan få råd og redskaber til at genfinde balancen, understreger Lars Nielsen.

Ledelse og fællesskab er vigtig for arbejdsglæden
Hvor klinikejere oplever myndighedskrav, økonomi og bekymringer for klinikkens fremtid som væsentlige faktorer for lav arbejdsglæde, så kæmper de ansatte med oplevelsen af dårlig ledelse. Hver fjerde ansatte tandlæge oplever dårlig eller rigtig dårlig ledelse, og undersøgelsen viser, at denne gruppe har et langt højere ønske om at forlade faget.

– Det viser jo, at ledelse betyder rigtigt meget. Hvis man har en ledende stilling, synes jeg derfor, man bør efteruddanne sig i ledelse. Det gælder for alle både i det kommunale og det private, udtaler Susanne Kleist, og henviser til, at Tandlægeforeningen netop tilbyder en lederuddannelse.

Undersøgelsen viser også, at det kollegiale fællesskab og tilpas niveau af faglige udfordringer er det, der motiverer tandlægerne i hverdagen, og som har størst betydning for arbejdsglæden, hvorimod løn og tid til fordybelse er de mindste faktorer for motivationen. Tandlægebladet har talt med fem tandlæger med forskellige grader af arbejdsglæde om, hvad der motiverer dem i deres arbejdsdag og giver høj arbejdsglæde, eller hvad der har gjort, at de har følt sig udbrændte.

Læs om fem tandlægers erfaringer her

"Jeg føler, jeg bliver mistænkeliggjort"

"Det gælder om at række ud og bede om hjælp"

"Det er ekstremt vigtigt, at man har magt over sin egen arbejdsdag"

"Et velfungerende team er enormt vigtigt for arbejdsglæden"

"Hvis jeg fortsatte som klinikejer, ville jeg brænde ud"