Tandskadeerstatningen:

Ministerieforhandlinger intensiveret

En enig hovedbestyrelse aflyste i juni en planlagt ekstraordinær generalforsamling i Tandlægeforeningen for at fortsætte ”den positive proces med ministeriet” om en opdateret aftale om Tandskadeerstatningen. Formand i Tandlægeforeningen forventer, at der ligger en endelig aftale ved årets udgang.

Tandlægeforeningen skilt
Tekst: Anne Burlund

Tandlægeforeningens hovedbestyrelse havde i juni indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsordenen var en eventuel opsigelse af aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om behandling af sager om erstatning for tandskader.

Men få dage før den ekstraordinære generalforsamling skulle have fundet sted, blev den aflyst af en enig hovedbestyrelse med opbakning fra regionsformændene.

– Vi har aflyst den ekstraordinære generalforsamling, så vi kan fortsætte den positive proces, der er sat i gang med ministeriet. Vores mål er, at vores velfungerende tandskadeerstatningsordning, der er kendetegnet ved en lav sagsbehandlingstid og en stærk odontologisk faglighed, kan fortsætte, lyder det fra Susanne Kleist, formand i Tandlægeforeningen.

Konstruktiv dialog fører til forhandlinger
Tilbage i 2003 indgik Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Tandlægeforeningen en såkaldt henlæggelsesaftale om behandling af tandskadeerstatningssager. Med aftalen fik Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning kompetencen til at modtage, oplyse og afgøre skader forvoldt af en lang række autoriserede tandlæger i Danmark og herunder også privatpraktiserende autoriserede tandlæger.

Tandlægeforeningen har overfor ministeriet gennem længere tid understreget behovet for en opdateret aftale og indkaldte på den baggrund til en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af juni. Her ønskede hovedbestyrelsen at afsøge muligheden for at opsige den nuværende aftale, hvis drøftelserne med ministeriet var udsigtsløse.

Aftale ved årets udgang
Men i ugen op til den ekstraordinære generalforsamling skulle være afholdt, skete der ifølge Tandlægeforeningens formand markante fremskridt, og der blev igangsat konkrete forhandlinger om en opdatering af den nuværende aftale. Derfor var baggrunden for indkaldelsen ikke længere aktuel, forklarer Tandlægeforeningens formand.

– Det glæder mig, at vores konstruktive dialog med ministeriet har medført, at vi nu officielt har igangsat et intensivt forhandlingsforløb. Vi sigter efter, at der foreligger en endelig aftale senest ved udgangen af året, siger Susanne Kleist.

Følg med i de løbende forhandlinger om Tandskadeerstatningen på Tdlnet.dk.