Efter massiv indsats fra TF:

20 % flere studerende optaget

228 er blevet optaget på odontologi i København og Aarhus. Det er en stigning på lidt over 20 % sammenlignet med sidste års optag og sker efter en massiv indsats fra Tandlægeforeningen.

Tandlægeuddannelse
Tekst: Redaktionen / Foto: Shutterstock

I år var der langt flere unge, der fik deres ønske om at blive tandlæge opfyldt. 

Den 28. juli var der 228, der åbnede deres e-boks til et positivt budskab om, at de snart kan kalde sig odontologistuderende. 

Det svarer til en stigning på ca. 20 % flere studerende. 

Det øgede optag kommer efter en massiv indsats fra Tandlægeforeningens side, og der er da også stor glæde over det øgede optag i foreningen. 

– Det er enormt positivt, at vi nu får optaget flere studerende. Vi har stor mangel på tandlæger, og mange klinikker ude omkring i landet har store udfordringer med at skaffe personale. Derfor har det fra foreningens side også været af højeste prioritet at få øget optaget. En indsats, som vi lykkedes med i 2022, og som vi nu ser ført ud i livet, forklarer Susanne Kleist. 

Droppet uddannelse gav flere studerende 
I marts 2022 kunne Tandlægeforeningen breake, at idéen om en ny tandlægeuddannelse i Hjørring var skrinlagt. 

Beslutningen kom efter et intenst forløb, hvor Tandlægeforeningen var i tæt dialog med regeringen og partierne bag den oprindelige uddannelsesaftale. 

Fornuften har sejret, udtalte Susanne Kleist i den forbindelse, og hun kunne samtidig offentliggøre nyheden om, at det lykkedes at få tilført 165 mio. kr. til nye studiepladser på de to eksisterende tandlægeuddannelser til nye studiepladser. 

Flere vil arbejde som tandlæge 
Selv om der nu er optaget endnu flere tandlægestuderende, er der faktisk flere end sidste år, der må revurdere deres uddannelsesdrøm. 

For der er knap 200 flere, der gerne ville uddanne sig til tandlæge i år i forhold til sidste år. I år søgte 2.321 ind på studiet, mens 2.124 søgte sidste år. 

– Det glæder mig, at endnu flere unge mennesker kan se, hvor fantastisk vores fag er, og at man ved at vælge vores fag kan få et godt arbejdsliv, hvor man har mulighed for at gøre en forskel for sundheden her i landet, siger Susanne Kleist og fortsætter: 

– Jeg tror, at den øgede interesse bl.a. hænger sammen med den øgede informationsindsats, Tandlægeforeningen har gennemført gennem de sidste par år. Her har vi flere gange været i landsdækkende medier, hvor vi har understreget, at tandlæger spiller en afgørende rolle for et sundt og godt liv. Med andre ord, vi har fået italesat værdien og betydningen af vores fag, og det taler til den unge generation, når de skal vælge fag, mener Tandlægeforeningens formand.

OPTAGET PÅ ODONTOLOGI I 2023

Københavns Universitet: 124
Aarhus Universitet: 104

Antal ansøgere på odontologi
Københavns Universitet: 1.252, heraf 478 som 1. prioritet.
Aarhus Universitet: 1.069, heraf 418 som 1. prioritet.

Karaktergennemsnit
Københavns Universitet: 10,1
Aarhus Universitet: 10,2