Tandlægevagt på Bornholm er en succes

Den nyetablerede sommertandlægevagt på Bornholm har skabt bedre tandsundhed for øens indbyggere og givet øens hårdt pressede tandlæger mere luft i kalenderen og større arbejdsglæde. Initiativet kan måske være med til at vise vejen for andre regioner, der er hårdt ramt af tandlægemangel.

Succesen på solskinsøen
Tekst: FREELANCEJOURNALIST FREJA BECH-JESSEN

I 2021 blev der sat to skurvogne op foran tandklinikken i Rønne på Bornholm. De var ikke til håndværkere, men til tandlæger og blev indrettet som komplet klinikrum med stol, skyl og lys. 

– Der var ikke andre muligheder, fortæller Camilla Ulrich, klinikchef i Tandlægen.dk i Rønne. 

– Der var et kæmpe pres på klinikken. Vi fik dagligt omkring 20 opkald fra patienter, som vi måtte afvise, selvom de havde behov for at blive tilset, og vi var alle sammen ved at segne af træthed og frustration. Skurvognene gav os mulighed for at klemme lidt flere ind, men var selvfølgelig langtfra en reel løsning. Det, vi manglede, var tandlæger, klinikassistenter og tid. 

Tandlægevagt gjort stor forskel
I dag er situationen en anden. Camilla Ulrich har fået ansat tre nye tandlæger, to nyudklækkede tandlæger er på vej fra København for at slå sig ned på øen – i hvert fald for en tid. Og så er der også sket noget tredje. 

Siden 2022 har Bornholm haft en sommertandlægevagt bemandet af tilrejsende tandlæger fra København, som har taget sig af behandlingen af øens befolkning i de sommeruger, hvor den vokser fra små 44.000 til hele 500.000. Og det har gjort en mærkbar forskel. For øbefolkningens tandsundhed generelt, men også for øens tandlæger – og for deres arbejdsglæde, overskud og stressniveau. 

– Tandlægevagten tager sig selvfølgelig af turisterne, men de fastboende kommer også til med akutte tandproblemer og ting, der over tid har vokset sig akutte. Og det kan vi mærke. Der er lidt mere luft i kalenderen, vi skal løbe knap så hurtigt, og så har vi ikke længere dårlig samvittighed over at tage på sommerferie, siger Camilla Ulrich.

Der er mere luft i kalenderen, og vi skal løbe knap så hurtigt

CAMILLA ULRICH, KLINIKEJER, TANDLÆGEN.DK I RØNNE

Pålagt weekendarbejde Hidtil har det været sådan, at de bornholmske tandlæger selv har skullet dække sommerugerne og var forpligtede til at arbejde to weekender om året. 

– Det lagde et enormt pres på tandlæger, der i forvejen var lagt ned af tandlægemanglen, og bidrog til uligheden i tandsundheden på øen. Med den nye sommerordning – og tilhørende overenskomst, der er indgået med Region Hovedstaden – har vi sikret, at tandlægerne får den helt nødvendige aflastning også fremover, siger tandlæge og formand for bestyrelsen i Region Hovedstadens Tandlægeforening Peter Østergaard, der i 2021 så de klinikindrettede skurvogne i Rønne og sammen med Camilla Ulrich tog initiativ til at starte tandlægevagten op. 

Ny interesse for øen
Sommertandlægevagten har imidlertid ikke kun taget toppen af presset, men også haft en anden afledt positiv effekt. 

– Vi kan se, at den opmærksomhed, tandlægevagten har fået, har skabt en ny interesse for øen, som måske har fået flere tandlæger til at overveje at slå sig ned og arbejde her. Jeg har modtaget flere henvendelser fra studerende, der vil høre om mulighederne for at arbejde på Bornholm. Og fra klinikker på øen lyder det, at man fra kun at få et par enkelte ansøgninger til opslåede stillinger nu modtager 10­12, siger Peter Østergaard. 

Den opmærksomhed, Tandlægevagten har fået, har skabt en ny interesse for øen

PETER ØSTERGAARD, FORMAND, REGION HOVEDSTADENS TANDLÆGEFORENING

Tandlægevagten har ifølge Peter Østergaard derfor bidraget til at skabe en anden positivitet og optimisme i et område, som er ramt af tandlægemangel. Og selvom man ikke nødvendigvis kan overføre den løsning til andre regioner med tandlægemangel én til én, er det måske et tiltag, man kan lade sig inspirere af og arbejde videre med andre steder, lyder det fra regionsformanden. 

En mærkbar forskel

Der er i gennemsnit 1.000 borgere pr. tandlæge på Sjælland. Til sammenligning er der hele 2.000 borgere pr. tandlæge på Bornholm. I flere andre regioner med tandlægemangel i landet ligger det tal på omkring 1.500.

Attraktivt arbejdsmiljø
Camilla Ulrich er enig i hans udlægning. Sommertandlægevagten har ikke kun taget presset i højsæsonen, men har også været med til at skabe et arbejdsmiljø, som er attraktivt, spændende og udfordrende, fordi det simpelthen hænger bedre sammen. 

– De åbenlyse fordele ved at arbejde på Bornholm bliver jo tydeligere, når de ikke drukner i overarbejde. Og de er her i rigt mål. Som tandlæge på øen får man mulighed for at arbejde med hele paletten indenfor vores fag. Vi laver alt fra sammenbrudte fortænder til sænkningsabscesser og ser mange forskellige mennesker fra mange samfundslag, siger Camilla Ulrich. 

– Og så har vi patienter, som virkelig sætter stor pris på vores arbejde og faktisk fortæller os det. Det giver en kæmpe arbejdsglæde at mærke og få at vide, at man gør en forskel og kan se sine patienter gå fra klinikken med et stort smil. Fortsat udfordringer kommunalt I den kommunale tandpleje på Bornholm ser man også positivt på sommertandlægevagten. Omend man ikke har set en stigning i antallet af ansøgninger. 

– Det er fortsat svært at rekruttere for os, og vi oplever desværre, at interesserede ofte springer fra eller ender med kun at blive i kort tid. Jeg mangler konsekvent og hele tiden tandlæger, siger overtandlæge Jette Ludvig. 

Hun understreger dog, at både hun og hendes ansatte har kunnet mærke en forskel efter tandlægevagtens indtog alene af den grund, at de nu ved, at der er et sted, forældre kan tage deres børn og unge hen for at få hjælp, når tandplejen holder ferielukket. 

– Vi har fået lettet den dårlige samvittighed i de fire uger, vi holder ferielukket om sommeren, siger hun. 

– Men jeg mener også, at der er et reelt håb forbundet med, at der nu kommer en masse tandlæger til øen i en periode hvert år, som kan se og opleve, hvordan det er at arbejde på Bornholm, og måske kunne få lyst til at slå sig ned på øen – også hos os i kommunalt regi.

Sommertandlægevagten på Bornholm

Sommertandlægevagten på Bornholm er åben i ugerne 28, 29, 30 og 31 og tilbyder akutbehandling til turister såvel som fastboende på øen samt telefonrådgivning to timer dagligt i tidsrummet 16.00 til 18.00. 

Tandlægevagten og telefonvagten bemandes af tilrejsende tandlæger, der aflønnes med provisionsløn hos Tandlægen.dk, mens logi, transport og telefonvagt betales af den netop indgåede overenskomst med Region Hovedstaden.