Fagpolitiker:

"Risiko for at udhule økonomien i den øvrige tandpleje"

Jeg tror ikke, at politikerne har været bevidste om, at en utilstrækkelig ramme kan komme til at udhule økonomien i forhold til de øvrige grupper i tandplejen, lyder det fra overtandlæge og OATU-formand Stine Brems Mørcholt.

Stine Brems Mørcholt
Tekst: Anne Burlund

Man skal selvfølgelig være forsigtig med at tolke for meget på tallene set i lyset af antallet af respondenter, og at ordningen kun har kørt i lidt over et år. Men jeg er ikke overrasket over svarene, som ligger godt i tråd med, hvad jeg forventede. 

Pengene burde i stedet følge patienten

I min egen kommune har vi svært ved at få den økonomiske ramme til at holde. Jeg tror, at langt de fleste kommuner vil have en antagelse om, at det er dyrere at have patienter i privat praksis, end det er at beholde dem selv. Det er virkelig ærgerligt, at ordningen er skruet sammen på en måde, hvor sektorerne kommer til at bekæmpe hinanden, fordi økonomien i udgangspunktet er for dårlig, og fordi pengene er placeret i kommunerne. Jeg mener, de i stedet burde følge patienten og lande i den sektor, hvor den unge vælger at gå. På den måde ville kommunerne slippe for at administrere pengene, og det ville ikke i samme grad ramme kommunernes økonomi, hvis ordningen blev dyrere, end den økonomiske ramme tillader. Det ville måske få den konsekvens, at der ville blive en øget grad af egenbetaling hos de unge, men da de unge, før ordningen trådte i kraft, havde fuld egenbetaling sv.t. særloven, vil en ordning på de vilkår stadig være en væsentlig forbedring. 

Tiden må vise, om den økonomiske ramme holder, når ordningen er fuldt indfaset. Men jeg tror ikke, at politikerne har været bevidste om, at en utilstrækkelig ramme kan komme til at udhule økonomien i forhold til de øvrige grupper i tandplejen. Fx ved længere indkaldeintervaller og ventelister.