Sådan bliver du klar til tilsyn

Er I blevet udtaget til tilsyn? Så kontakt Tandlægeforeningens Sundhedsfaglig rådgivning og få personlig rådgivning, så I bliver klædt godt på til tilsynsbesøget.

Risikobaseret tilsyn
Tekst: Nanna Fløjborg

I år skønner Styrelsen for Patientsikkerhed at gennemføre 70-80 sundhedsfaglige tilsyn. 

Det oplyser den til Tandlægebladet. Hvis du er en af dem, der modtager et varslingsbrev fra STPS om et tilsynsbesøg, anbefaler Tandlægeforeningen, at du kontakter Sundhedsfaglig rådgivning. Som medlem har du nemlig mulighed for at få personlig rådgivning, så du og klinikken bliver klædt på til tilsynsbesøget. Det kan fx være via et online Teamsmøde. 

Rådgivningen vil fx fortælle dig, hvordan tilsynet foregår, I taler målepunkterne igennem, og du har lejlighed til at stille spørgsmål omkring det kommende tilsynsbesøg. 

Hvis I har brug for mere hjælp, har klinikken mulighed for at bestille en præaudit, hvor Sundhedsfaglig rådgivning kommer ud på klinikken. 

Obs på nye målepunkter
Der kom nye målepunkter i starten af året. Her blev de eksisterende skåret til for at gøre alle relevante for patientsikkerheden. 

Ifølge lederen af Sundhedsfaglig rådgivning, Marianne Bockhoff, bør tandlæger være opmærksomme på to af de nye målepunkter – nemlig de to, der omhandler brugen af antibiotikum. 

Målepunkterne er bl.a. indført for at sikre korrekt brug af antibiotikum ved endodontisk sygdom. 

Her er det ifølge Marianne Bockhoff vigtigt at være opmærksom på, at antibiotika ikke må bruges som smertestillende medicin, når patienter kommer med tandpine, og der ikke er tid i aftalebogen til at opstarte en nødvendig rodbehandling. 

Og hun understreger, at Styrelsen for Patientsikkerhed fremadrettet har fokus på, at indikationsområderne for brugen af antibiotika er opfyldt, hvis patienternes almen-tilstand er påvirket af infektionen, der er stor sygdomsudbredelse, risiko for sygdomsspredning eller risiko for sænkningsabsces. 

Du kan se målepunkterne for 2023 på stps.dk 

3 gode råd til et vellykket tilsyn

1. Forbered klinikken og teamet på tilsynet. Det gør I ved at sætte jer godt ind i målepunkterne og bruge dem som en hjælp for at sikre patientsikkerheden. Det er ofte, at de tilsynsførende kommer ud til et team, der er nervøse, og det er helt forståeligt, men i langt de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt.

2. Skab tid og plads til, at tilsynet kan foregå i dialog. For at få størst mulig værdi ud af tilsynsbesøget er det vigtigt, at de tilsynsførende kan få en snak med de medarbejdere, som arbejder med procedurerne, der vedrører patientsikkerheden.

3. Tænk på tilsynet som læring og rådgivning – og ikke bare en kontrol. Brug de tilsynsførende, hvis I har overvejelser omkring patientsikkerheden. De bruger også jer i deres læring, og de ting, I gør godt, bliver båret videre til andre klinikker, der får besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed.