SOSU Østjylland overtager KA-uddannelsen

Tandklinikassistentuddannelsen i Aarhus er blevet reddet i 11. time, og det glæder både FUTKA og Aarhus Universitet, der sidste år så sig nødsaget til at lukke uddannelsen pga. faldende elevtal.

Tekst: Anne Burlund

"Dybt bekymrende og et fagligt tab for standen.” Der var ikke meget optimisme at spore, da Institut for Odontologi og Oral Sundhed på Aarhus Universitet sidste år besluttede at lukke uddannelsen til klinikassistent fra dette semester. 

Men nu er en ny udbyder trådt til. SOSU Østjylland overtog 1. august officielt uddannelsen, og de nuværende elever kan derfor fortsætte uddannelsen.

Hos Det faglige udvalg for erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent, FUTKA, glæder formand Claus Agø Hansen sig over, at tandklinikassistentuddannelsen stadig er at finde i Østjylland. 

– SOSU Østjylland løfter en vigtig opgave i Østjylland, hvor der er mangel på faglært arbejdskraft. For os i FUTKA ser vi frem til at få et lige så godt samarbejde med den nye udbyder, som vi har med de øvrige otte skoler, der udbyder grund­ og hovedforløbet, siger Claus Agø Hansen i en pressemeddelelse. 

AU: Godt for standens fremtid 
Også på Aarhus Universitet er der glæde at spore over redningen i 11. time: 

– Det har været vemodigt for os at lukke uddannelsen, og derfor er vi rigtig glade for, at SOSU Østjylland kan udbyde en uddannelse til tandklinikassistent, så Aarhus også fremover kan uddanne dygtige klinikassistenter til alle landets tandklinikker. Det er både godt for de kommende elever, for standens fremtid og for den generelle tandsundhed i Danmark, siger Siri Beier Jensen, institutleder på Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet.

 

Det har været vemodigt for os at lukke uddannelsen

SIRI BEIER JENSEN, INSTITUTLEDER, IOOS, AU

Hun fremhæver den gode dialog med SOSU Østjylland i forbindelse med oprettelsen af det nye uddannelsesudbud. – Vi hjælper selvfølgelig med glæde med, at den nye tandklinikassistentuddannelse kommer godt i vej, og vi ønsker god vind med at uddanne fremtidens tandklinikassistenter i Østjylland, lyder det fra Siri Beier Jensen. 

Hos FUTKA håber Claus Agø Hansen på, at den nye udbyder kan give helt nye synergieffekter: 

– Tandklinikassistentuddannelsen henvender sig meget til den samme målgruppe som SOSU-­uddannelsen, og det bliver spændende at se, hvordan den nye udbyder kan udnytte det – til gavn for os alle. 

Fra januar 2024 forventes det, at de første nye elever på uddannelsens Grundforløb 2 og hovedforløb kan åbne bøgerne. Når uddannelsen er fuldt integreret på skolen, forventes 50 elever at starte op på Grundforløb 2 og 120 elever at være i gang med uddannelsens hovedforløb.