Leder:

Vi må ikke glemme fællesskabets værdi i vores udfordrende hverdag

OUTU arbejder benhårdt på at sikre de absolut bedste løn- og arbejdsvilkår på kommunernes, regionernes og statens område. Det skriver Stine Brems Mørcholdt, formand for offentligt ansatte tandlæger.

Stine Mørcholdt Sh
Tekst: Stine Brems Mørcholdt

Det er ikke nogen hemmelighed, at OK24 fylder rigtig meget for både mig og Offentlige Tandlægers Udvalg 
(OATU) netop nu. Derfor vil jeg også starte med at opdatere jer på de positive nyheder.

Vi har for kort tid siden haft et konstruktivt midtvejsmøde med KL. Begge parter var lydhøre over for hinanden, og selvom jeg ikke kan sige, hvad der konkret blev sagt til mødet, kan jeg sige højt og tydeligt:
OATU arbejder benhårdt på at sikre de absolut bedste løn- og arbejdsvilkår på kommunernes, regionernes 
og statens område. 
Særligt reallønnen står højt på agendaen, og jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til de videre forhandlinger. Gode løn- og arbejdsvilkår giver glade medarbejdere. Noget, der virkelig også er med til at skabe arbejdsglæde, er fællesskabet med vores kolleger. Det mærker vi i det daglige på klinikken, men bestemt også, når vi mødes i andre rammer. 

Helt tydeligt var det, da offentligt ansatte tandlæger var samlet til Tandlægeforeningens vellykkede konference i Horsens i januar måned i år. Vi havde to dage med faglige input, socialt samvær og ikke mindst virkelig god stemning. Konferencen gav os et stort fællesskabsboost.
Og så kom nyheden om, at puljemidlerne til udvidelsen af børne- og ungdomstandplejen udmøntes. Det skal afhjælpe kapacitetsudfordringerne, som man oplever mange steder. Dog mangler vi stadig hænder og økonomi til at behandle de mange nye patienter. Heldigvis oplever kommunerne, at samarbejdet med de private tandlæger om at behandle de unge fungerer rigtig godt.

Det kræver uden tvivl sin tandlæge at arbejde i den offentlige sektor

Målgruppen i det kommunale vokser, og vi løber hurtigt. Ud over børn og flere unge så oplever mange kommuner også en stigning i antallet af brugere i omsorgs-, special- og socialtandplejen. Det er særligt sårbare mennesker, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Her er der brug for den tid og de kompetencer, som netop kendetegner den kommunale tandpleje. Vi har kompetencerne, men tiden er en udfordring.

Vi har hårdt brug for flere kollegaer, og derfor er det vigtigt, at der bliver uddannet flere tandlæger og specialtandlæger. Det kræver uden tvivl sin tandlæge at arbejde i den offentlige sektor. 

Selvom det kan være hårdt, er det også fantastisk. Det er alfa og omega at 
sikre gode løn- og arbejdsvilkår, så endnu flere får lyst til at arbejde med vores særlige målgrupper, og den kommunale tandpleje forbliver en attraktiv arbejdsplads med høj faglighed og stolthed.

Det arbejder vi for i OATU, ligesom alle i hele Tandlægeforeningen gør det.
Jeg håber, at I vil være med til at kæmpe for en fremtid, hvor der er flere hænder at løfte sammen med.