Fem års ventetid:

”Ministeriet har ikke behandlet os ordentligt”

Tandlægeforeningen har klaget til folketingets ombudsmand over Indenrigs- og Sundhedsministeriets langvarige sagsbehandlingstid på over fem år, der skulle have resulteret i en opdateret henlæggelsesaftale. Det lykkedes aldrig, og aftalen er nu opsagt. Ministeriet forholder sig tavst og vil ikke kommentere på, hvad næste skridt bliver.

Artikel Illustrationen Nyt
ILLUSTRATION: RASMUS MEISLER
Tekst: Nanna Fløjborg

En langsommelighed, man ikke kan være bekendt. 
Så kort beskriver Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist, det faktum, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet på trods af fem års samlet behandlingstid ikke fik udarbejdet den nødvendige revidering af henlæggelsesaftalen, der regulerede Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. 

I dag er aftalen opsagt som en direkte konsekvens af ministeriets nøl.
Men sagen er alligevel ikke slut, for Tandlægeforeningen har netop sendt en klage over forløbet til Folketingets Ombudsmand.
– Vi synes, det er absurd, at der efter så lang tid ikke er kommet en afklaring på denne her sag, og vi mener ikke, at den måde, ministeriet har behandlet os på, har været i orden. Jeg håber, at vi med vores klage til ombudsmanden får sat et endegyldigt punktum, og at vi kan være med til at forhindre, at andre sager kommer til at tage lige så lang tid i fremtiden, siger Susanne Kleist.

Holdt hen gennem flere år
Tandlægeforeningen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har siden 2016 løbende haft en dialog om en ny henlæggelsesaftale. Noget som Tandlægeforeningen flere gange har pointeret hastede. 

I en række mails mellem Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning og Indenrigs- og Sundhedsministeriet skriver ministeriet bl.a. i juni 2016, at de ”giver håndslag på”, at der udarbejdes en ny aftaletekst efter sommerferien, mens de i februar 2022 oplyser, at aftalen ligger klar til underskrift.
– Vi har gennem årene fået at vide, at ”den kommer lige om lidt”, men så var der det ene, og så var der det andet. De har holdt os hen på en måde, som vi ikke synes er i orden, siger Susanne Kleist. 

På trods af, at mailkorrespondancen gennem foråret og sommeren i 2023 blev erstattet af en række fysiske møder i ministeriet, lå der stadig ikke en færdig aftale i slutningen af året. Det fik Tandlægeforeningens hovedbestyrelse til at opsige henlæggelsesaftalen den 13. december 2023, men ministeriet havde dog stadig en åbning indtil den 31. december 2023 for at vende tilbage med en revideret aftale. 
– Da vi i januar ikke havde hørt noget, blev det meget tydeligt, at der ikke ville være noget klar. Derfor besluttede vi på det næste hovedbestyrelsesmøde, at vi ville klage over forløbet, siger Susanne Kleist. 

Forventer konstruktivt samarbejde
Hvordan Indenrigs- og Sundhedsministeriet forholder sig til klagen, ønsker ministeriet ikke at udtale sig om. Susanne Kleist er dog grundlæggende ikke bekymret for, om klagen vil skabe udfordringer i det fremtidige samarbejde.
– Det kan godt være, at vi kommer til at træde nogen over tæerne med vores klage, men jeg synes også, at der må være grænser for, hvor meget tålmodighed man skal have overfor ministeriet. Det er en rimelig klage, og jeg mener ikke, at vi sætter Tandlægeforeningens politiske kapital på spil. Jeg forventer, at vores fremtidige samarbejde kommer til at foregå på et sagligt niveau, siger Susanne Kleist og fortsætter:
– Jeg håber, at de tager den kritik, som vores klage er udtryk for, konstruktivt til efterretning og sørger for, at de fremover leverer. Præcis som vi også altid bestræber os på at levere det, vi skal. 

Ministeriet svarer ikke på spørgsmål
Tandlægebladet har forsøgt at få Indenrigs- og Sundhedsministeriet i tale og har spurgt, hvorfor sagsbehandlingstiden har været så lang, og hvorfor ministeriet i processen har oplyst, at en opdateret henlæggelsesaftale var på vej. Det har ministeriet ikke ønsket at svare på, og det vækker skepsis hos Susanne Kleist. 
– Jeg synes, at vi har været meget tålmodige i den her sag, men nu kan man jo godt undre sig. Har de overhovedet noget, eller har de bare holdt os hen?

Tilbage står helt centrale spørgsmål til den fremtidige ordning. Hvad kommer der til at ske, når aftalen ophører, hvordan stiller det landets tandlæger og patienter, og kan tandlægerne imødese en forsikringspligt?
Disse spørgsmål har Tandlægebladet også forsøgt at få svar på fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, men ministeriet er tavst og ønsker heller ikke at svare på dette.
– Det skuffer mig, at ministeriet ikke vil udtale sig konkret, når den her sag fylder meget for os tandlæger og er vigtig for vores patienter, siger Susanne Kleist.

Tandlægeforeningen venter nu på, at Folketingets Ombudsmand behandler klagen og vurderer, om sagsbehandlingstiden i Indenrigs- og Sundhedsministeriet har været kritisabel.

Hvad er status?

DET VED VI

 • Opsigelsen af henlæggelsesaftalen er godkendt med forkortet frist pr. 1. juli 2024.

 • Ministeriet forventer at kunne oplyse mere om den fremtidige ordning i løbet af foråret 2024.

DET VED VI IKKE

 • Hvor en ny ordning for tandskadeerstatning vil blive organiseret efter den 1. juli 2024.

 • Om tandlægerne får en forsikringspligt for 1.000­10.000 kr. samt udover 10.000 kr.

 • Hvordan patienterne er dækket fra 1.000­10.000 kr.

Det spurgte vi ministeriet om

Tandlægebladet har stillet følgende spørgsmål til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 • Der har været fem års sagsbehandling – er det rimeligt? Og hvilke konkrete udfordringer har der været, siden det har taget så lang tid?

 • Tandlægeforeningen er gentagne gange blevet stillet en opdateret aftale i udsigt, uden der er sket noget. Hvordan kan der være så langt fra det lovede til det, der i virkeligheden er sket, nemlig intet? 
 • Er det ikke et svigt af landets patienter, som via Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning havde en unik erstatningsmulighed?

 • Hvad sker der med patienternes dækning fra de 1.000-10.000 kr.?

 • Kan tandlægerne imødese en forsikringspligt? Både for 1.000-10.000 kr. og udover 10.000 kr.?

 • Hvornår regner ministeriet med at kunne fortælle mere om den fremadrettede ordning på området?

 • Er det ministeriets forventning, at omkostningerne i den fremtidige ordning, som ministeriet arbejder på, samlet set bliver dyrere end den nuværende tandskadeerstatningsordning

Ministerium bekræfter opsigelse

"Ministeriet modtog den 12. december 2023 Tandlægeforeningens opsigelse af henlæggelsesaftale mellem Indenrigs­ og Sundhedsministeriet og Tandlægeforeningen. Aftalen er blevet opsagt med forkortet varsel til den 1. juli 2024. Ministeriet har siden Tandlægeforeningens opsigelse af aftalen arbejdet på at udarbejde en løsning for tandskadepatienter, der kan træde i kraft 1. juli. Det er forventningen at kunne oplyse mere konkret om en fremtidig organisering af tandskadeerstatningsområdet inden for et par måneder."

Tandlægeforeningen opsagde i december 2023 henlæggelsesaftalen med en forkortet frist på et halvt år. Det har hidtil været uvist, hvordan Indenrigs- og Sundhedsministeriet ville forholde sig hertil, men i et skriftligt svar til Tandlægebladet bekræfter ministeriet nu, at aftalen er opsagt til den 1. juli 2024.