Lær af fejlen:

Forhøjet stofskifte og adrenalin

En ny patient med forhøjet stofskifte henvender sig med behandlingskrævende caries i en kindtand. Tandlægen anvender lokalanalgesi som ledningsblokade indeholdende adrenalin (Xion®). Lær af den utilsigtede hændelse her.

PATIENTTILFÆLDE
En ny patient henvender sig med behandlingskrævende caries i en kindtand. Patienten fortæller, at hun har forhøjet stofskifte. Tandlægen anvender lokalanalgesi som ledningsblokade indeholdende adrenalin (Xion®) og har god effekt heraf.

Behandlingen afsluttes, og tandlægen opdager, at patienten har tyrotoksikose, da hun vil oprette en recept på smertestillende på FMK. Ved trotoksikose er anvendelse af adrenalin kontraindiceret (tandlægen havde fejlagtigt tænkt patientens tilstand som for lavt stofskifte). Patienten har på dette tidspunkt forladt klinikken. Patienten kontaktes telefonisk og kommer tilbage til venteværelset, hvor hun er under opsyn. Hun har let hjertebanken.

Derefter kontaktes lægevagt, Giftlinjen og til sidst intensiv afdeling på sygehus for rådgivning. Patienten informeres om at henvende sig til sygehuset, hvis symptomerne forværres. Dagen efter tager tandlægen telefonisk kontakt til patienten, som oplyser, at hun har det godt.

LÆRING
Ved operationelle indgreb og ordination af medicin er det vigtigt, at tandlægen forud for behandlingen foretager en grundig medicinsk anamnese og orienterer sig i FMK. Det indebærer, at patientens aktuelle medicin samt ny medicin bør tjekkes for kontraindikationer, interaktioner og forsigtighedsregler fx på pro.medicin.dk eller via interaktionsdatabasen.dk.

Siden 2010 har det været lovpligtigt for tandlæger at rapportere utilsigtede hændelser (UTH) til Styrelsen for Patientsikkerhed. I alle fem regioner er der ansat risikomanagere, der arbejder med at øge patientsikkerheden på tandlægeområdet bl.a. ved at drage læring af utilsigtede hændelser og videreformidle denne læring til gavn for andre tandlæger. 
I samarbejde med regionernes risikomanagere deler vi på denne pladspatienttilfælde, som er omskrevet, men baseret på lignende indrapporteringer. Du kan rapportere en UTH på dpsd.dk.