Høj patientsikkerhed på tandklinikkerne

Landets tandlæger får endnu en gang ros fra Styrelsen for Patientsikkerhed i den seneste erfaringsopsamling over sundhedsfaglige tilsyn, der blev udført i 2023.

Tekst: Anne Burlund

Der er god grund til at klappe dig selv og dine kollegaer på  skulderen. En gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, der blev gennemført sidste år, viser nemlig, at patientsikkerheden er høj på landets tandklinikker.

I 2023 blev der gennemført 65 udgående sundhedsfaglige tilsyn. Heraf var 57 stikprøvebaserede, mens seks var reaktive tilsyn på baggrund af konkrete bekymringer. To var opfølgende tilsyn på klinikker, der tidligere har fået påbud.

Opsamlingen konkluderer, at ved 26 af de stikprøvebaserede tilsyn var samtlige målepunkter opfyldt, og der var ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Og det vækker glæde i Tandlægeforeningens sundhedsfaglige rådgivning.
– Resultatet bekræfter, at tandklinikkerne igen i år leverer et flot resultat. 
Det har klinikkerne egentlig altid gjort, 
men de udgående stikprøvebaserede tilsynsbesøg har løftet niveauet, så der er 
LANDETS TANDLÆGER FÅR ENDNU EN GANG ROS 
fra Styrelsen for Patientsikkerhed i den seneste 
erfaringsopsamling over sundhedsfaglige tilsyn, 
der blev udført i 2023.
Høj patientsikkerhed 
på tandklinikkerne 
kommet et større fokus på hygiejne og 
journalføring, lyder det fra Marianne 
Bockhoff, afdelingschef i Sundhedsfaglig Rådgivning.

Resultatet bekræfter, at tandklinikkerne igen i år leverer et flot resultat

MARIANNE BOCKHOFF Afdelingschef i Sundhedsfaglig Rådgivning

ed de resterende 29 stikprøvebaserede tilsyn var der mindre problemer af 
betydning for patientsikkerheden. Men 
TEKST ANNE BURLUND
intet, der indebar en større risiko for 
patientsikkerheden. De målepunkter, 
der hyppigst gav anledning til anmærkninger, handlede om røntgenoptagelser, medicin- og materialehåndtering 
og daglig rengøring på klinikkerne. 
Sundhedsfaglig Rådgivning vil derfor 
på baggrund af rapportens konklusioner 
opdatere det informationsmateriale, der 
ligger på Tdlnet.dk, herunder om daglig 
rengøring på klinikken.
– Vi skal nok hjælpe med at få rettet 
op på den dokumentation, der mangler 
på klinikkerne, understreger Marianne 
Bockhoff. 

fakta

fakta