Læserbrev:

Af Peter Østergaard, tandlæge, København

Tandlægebladet som kampagneblad for hovedbestyrelsens synspunkter. Senest i sagen om henlæggelsesaftalen og klagen til Ombudsmanden

Peter Østergaard
Tekst: Peter Østergaard

 

KOM TIL ORDE

På Tandlægebladets indlæg- og debatsider har
læserne ordet. Vi modtager følgende typer af indlæg:

Læserbreve max. 500 ord
Kommentarer max. 500 ord
Essay max. 1.000 ord
Kronikker max. 2.000 ord
Faglige referater af kurser eller møder max. 500 ord

Indlæg sendes til fagligvidenskabelig redaktør
Nils-Erik Fiehn på nef@tdl.dk.

De holdninger, der kommer til udtryk i de enkelte indlæg, er forfatternes egne, og er ikke et udtryk for generelle holdninger i tandlægestanden eller i Tandlægeforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere de indsendte bidrag.
Find mere information om krav til indlæg på Tandlægebladet.dk under “Om Tandlægebladet”.

 

MED ARTIKLEN MED OVERSKRIFTEN ”Ministeriet har ikke behandlet os ordentligt” har Tandlægebladet i nr. 3, 2024, nået sit hidtidige lavpunkt med journalistik for hovedbestyrelsens synspunkter henvendt til tandlægerne og omverdenen. Det skete med en fortørnet formand Susanne Kleist som eneste kilde til artikel i martsnummeret med Tandlægebladets forside, der illustrerer molarer og mennesker i opløb mod Christiansborg. Og en forsideoverskrift ”TF klager til Ombudsmanden: 5 års nøl er urimeligt”.

Til artiklen på side 236-40 er der en helsidesillustration, hvor en skrankepave siger ”Hastværk er lastværk” bag et skrivebord med sneglehoved og sneglehus flankeret af papirnusseribunker, mens tandlægefolket nederst prøver at komme til orde. Illustrationer og overskriftsretorik minder om venstreorienterede slogans og tegninger fra de politiske 1970’ere, hvor ”folket forgæves kæmpede deres retfærdige kamp mod systemet”. Ingen kan være i tvivl om, at Tandlægeforeningens formand forsvarer tandlægerne, som er ofre for Sundhedsministeriets onde nøl. Denne nølen dokumenteres med en helsides ”Få overblikket” med en datostreg for Tandskadeerstatningens henvendelser fra 2016 frem til januar 2023, hvor Tandlægeforeningen overtager henvendelserne. Det sidste er væsentligt, for det er her, at det går galt (for hovedbestyrelsen). Men det fremgår slet ikke af artiklen.

Det er således kun Susanne Kleists (og hovedbestyrelsens) side af sagen, der bliver beskrevet i dette mikrofonholderinterview ”Ministeriet har ikke behandlet os ordentligt”. Hvorfor bliver ingen fra Tandskadeerstatningen, som mest har kørt sagen, citeret? Svaret er, at Tandskadeerstatningen hverken er enig i hovedbestyrelsens hovedløse håndtering af sagen fra januar 2023 frem til den ekstraordinære generalforsamling i november 2023, opsigelsen af henlæggelsesaftalen i december 2023 eller nu klagen til Ombudsmanden i 2024.

Svaret er også, at Tandlægeforeningens formand med denne artikel prøver at vaske sine og hovedbestyrelsens hænder, inden konsekvenserne af opsigelsen af henlæggelsesaftalen rammer klinikejerne med forventeligt fordyrende forsikringspligt. Fra andre medicinske fag vides, at det kan dreje sig om 2-4 % af den årlige omsætning.

Denne kampagneartikel rejser flere spørgsmål:
1. Hvorfor inddrager Tandlægebladet ikke Tandskadeerstatningen i denne sag, når det tydeligvis er Tandskadeerstatningens resort?
Hvorfor stilles Susanne Kleist ikke spørgsmålet, hvorfor hovedbestyrelsen overtog sagen i 2023? Og hvordan synes hovedbestyrelsen selv, det gik, når de kørte af sporet i 2023 og måtte opsige henlæggelsesaftalen i december 2023?

2. Hvorfor sætter hovedbestyrelsen nu ”... Tandlægeforeningens politiske kapital på spil” i en tabersag, hvor klagen til Ombudsmanden skulle have været tidligere, hvis den skal have effekt på sagsforløbet? Ikke efter, at hovedbestyrelsen har opsagt henlæggelsesaftalen, og toget er kørt af sporet?

3. Hvorfor sættes den ”politiske kapital på spil”? Som Susanne Kleist citeres for: ”Jeg håber, at de (Sundhedsministeriet, red.) tager den kritik, som vores klage er udtryk for, konstruktivt til efterretning og sørger for, at de fremover leverer”? Den såkaldte politiske kapital skal vel bruges på væsentlige forhold såsom at lande en ny voksentandpleje, herunder en ny tandlægeoverenskomst? Tja, (politiske) penge kan kun bruges en gang, som man siger ...

Grunden til, at vinklingen af artiklen ”Ministeriet har ikke behandlet os ordentligt” er så ensidig, skyldes nok den nuværende struktur i Tandlægeforeningen. I dag er Tandlægeforeningens formand politisk chef for Tandlægebladet. I dag er Tandlægebladet lige så politisk topstyret som PTO’s medlemsblad. Tandlægebladets redaktionelle frihedsbrev, der skulle sikre medlemmernes tarv, er sat ud af funktion. I januar og i februar forsøgte jeg at få optaget læserbreve, der skulle belyse, hvad uenigheden om henlæggelsesaftalen, dvs. hvad den ekstraordinære generalforsamling i december handlede om og dets konsekvenser. Det blev begge gange nægtet, og der har ikke stået noget i Tandlægebladet om denne sag før nu.

Dog er der blevet fjernet en artikel fra Tandlægebladet, hvor Susanne Kleist blev modsagt i sagen om henlæggelsesaftalen. Artiklen var ellers skrevet i det digitale Tandlægebladet i december, men det 
blev efterfølgende redaktionelt fjernet både i det digitale og analoge Tandlægebladet. Det er nu gemt væk på pågældende URL: https://www.tandlaegebladet.dk/bliv-klar-til-saette-dit-kryds

Kære kolleger, læs artiklen ”Ministeriet har ikke behandlet os ordentligt” med et ordentligt skvæt 
salt. For sagen om henlæggelsesaftalen og klinikejernes fremtidige forsikringspligt behøver uvildig journalistik for medlemmernes skyld. Og for at Tandlægeforeningens troværdighed og politiske kapital kommer til gavn for medlemmerne og tandsundheden. Ikke for at camouflere formandens og hovedbestyrelsens fejl med at forvalte klinikejernes forsikringspligt, der bliver meget dyrere fremover.

 

Svar:
Af Hovedbestyrelsen, Tandlægeforeningen

Gentagne personangreb hører ingen steder hjemme
Opsigelsen af henlæggelsesaftalen med Indenrigsog Sundhedsministeriet har været behandlet på en ekstraordinær generalforsamling og har været til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Her stemte 71,4 % for, at hovedbestyrelsen (HB) skulle have mandat til at opsige aftalen.

Et meget klart og tydeligt mandat til den linje, som hovedbestyrelsen anbefalede – bl.a. på baggrund af et tæt samarbejde med Praksisforsikringsudvalget (PFU). PFU er ifølge Tandlægeforeningens vedtægter et rådgivende udvalg under HB og har derfor ikke selvstændig udmelderet.
Og som PØ nok ved, er både formanden for PFU og udvalgets øvrige medlemmer blevet siddende på deres poster. Det siger vist mere end ord. Det kan ikke undre, at vores unge kollegaer afholder sig fra at involvere sig i fagpolitik, og forklarer, at de ikke bryder sig om debattonen. De gentagne personangreb er både grove og utilstedelige og hører ikke hjemme i vores fællesskab. Heldigvis har alting en ende og giver plads til nye konstruktive stemmer.

 

Svar:
Af Nils-Erik Fiehn, Ansvarshavende redaktør, Tandlægebladet

Det er et problem, når man ikke lytter og/eller forstår!

Dette svar beskæftiger sig alene med Peter Østergaards (PØ) kritik af og udfald mod Tandlægebladet i læserbrevet og ikke om selve henlæggelsesaftalen. PØ er aldrig blevet nægtet at få optaget læserbreve i bladet. Det er rigtigt, at PØ tidligere har indsendt læserbreve om henlæggelsesaftalen. Begge gange 
blev PØ kontaktet telefonisk for at gøre ham opmærksom på, at hans indlæg hvilede på faktuelt forkerte præmisser, og at teksten var vanskelig at forstå. 

Det blev understreget overfor PØ, at han skulle opfatte rådgivningen som en håndsrækning, så han undgik at udstille sig selv og hans totalt manglende forståelse for moderne bladproduktion. Begge gange tilkendegav PØ, at han trak læserbrevene tilbage og ville omarbejde dem på grundlag af den pågældende rådgivning. 

Nu for tredje gang gentager PØ sine opfattelser vedrørende Tandlægebladet, som fortsat er direkte misvisende og forkerte, og som også udstiller, at han slet ikke forstår, hvordan man udgiver i en digital tidsalder. 
Jeg ønsker ikke at tilbagevise påstandene punkt for punkt, idet – jævnfør overskriften for dette svar 
– det er helt omsonst.