Leder:

Her er 35 stærke anbefalinger

Lad mig sige det med det samme: Jeg er stolt over det enorme arbejde, der er blevet gjort det sidste år, og jeg synes, at resultatet taler sit tydelige sprog. Det skriver Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen.

Susanne Kleist 2 R1 Flat Foto Lizette Kabré
Tekst: Susanne Kleist

Høj tandsundhed, stærk faglighed og mindre ulighed.

Det er overskriften på de fem pejlemærker og 35 anbefalinger til fremtidens voksentandpleje, som Tænketanken for Voksentandpleje – Tandtænketanken – netop har lanceret på Folkemødet. 

Lad mig sige det med det samme: Jeg er stolt over det enorme arbejde, der er blevet gjort det sidste år, og jeg synes, at resultatet taler sit tydelige sprog. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er et superstærkt signal til omverdenen, at vi sammen med Ældre Sagen, Diabetesforeningen, Danske Patienter og de to tandlægeinstitutter i København og Aarhus kan stå samlet om så mange anbefalinger til en ny, moderne voksentandpleje.

At vi er kommet så langt, har krævet kompromiser. For vi har ikke altid været enige, og vi er kommet til bordet med hvert vores udgangspunkt. Derfor skal de 35 anbefalinger ses som tænketankens bedste bud på en moderne voksentandpleje. Det betyder også, at vi medlemmer fortsat kan have vores egne synspunkter og bud ved siden af – og det har vi da også her i Tandlægeforeningen.

Jeg vil gerne sende en stor tak til alle repræsentanter i tænketanken for deres tid, input og bidrag. Ikke mindst Ellen Trane Nørby, der som formand for tænketanken på professionel vis og med sikker hånd har styret vores møder og holdt os til ilden. Der er især tre af tænketankens anbefalinger, som jeg er særligt begejstret for.

Det er dybt kritisabelt og udansk

Mange af os har på næsten daglig basis patienter med medicininduceret mundtørhed i tandlægestolen. Ligesom vi jævnligt møder patienter, hvis parodontitis er svær at få bugt med, fordi de samtidig har diabetes. Tænketanken foreslår derfor, at der oprettes en pulje under sundhedslovens § 166-ordning til patienter med kronisk sygdom og/eller lidelser, der påvirker deres mund- og tandsundhed. Det skal være lettilgængeligt og ubureaukratisk at ansøge om tilskud, og midlerne må ikke tages fra den eksisterende ramme til voksentandplejen. 

Jeg vil også fremhæve et forslag, der har potentiale til at løfte danskernes tand- og mundsundhed markant. Alle danskere, der er omfattet af voksentandplejen, skal tilbydes en årlig undersøgelse, individuel forebyggende ydelse og almindelig tandrensning.

Lad mig slutte med en af de anbefalinger, som mange af os privatpraktiserende sukker efter. I alt for mange år har vi levet uden en overenskomst. Det er dybt kritisabelt og udansk. Derfor foreslår tænketanken, at der med den kommende politiske aftale om nye rammer for voksentandplejen nedsættes et overenskomstforum med en solnedgangsklausul på to år, der skal sikre enighed om grundlaget for en fremtidig overenskomst. 

Tænketankens arbejde slutter naturligvis ikke her. Nu skal de mange anbefalinger ud at leve og være afsæt for dialog med politikere, sundhedsmyndigheder og andre aktører på sundhedsområdet. Det ser jeg i den grad frem til.