Sundhedsministeren:

Gode takter i flere af forslagene

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er glad for Tandtænketankens input til det videre arbejde for en moderniseret voksentandpleje. Hun er bl.a. åben over for en yderligere udvidelse af paragraf 166-ordningen, men vil ikke svare på, hvornår tandlægerne kan forvente en ny model for voksentandplejen.

Sophielã¸Hde
Tekst: Anne Burlund

Tandlægebladet har forsøgt at få et interview med sundhedsminister Sophie Løhde (V), men det har desværre ikke været muligt. Vi ville gerne have svar på, hvorfor der seks år efter, at tandlægeoverenskomsten blev opsagt, stadig ikke er vedtaget en ny model for voksentandplejen.

Ligesom vi gerne ville have spurgt ind til en række af de konkrete anbefalinger, som Tandtænketanken netop har lanceret i rapporten ”Høj tandsundhed, stærk faglighed og mindre ulighed”. Bl.a. om regeringen støtter tænketankens anbefaling om at styrke forebyggelsesarbejdet ved at indføre en tandkonto for alle danskere over 21 år på 400 kr. årligt. Og om regeringen er villig til at afsætte nye, varige midler til voksentandplejen, som ikke tages af den eksisterende ramme.

Ulighed i tandsundhed

Undersøgelser viser, at en person uden tilknytning til arbejdsmarkedet går halvt så meget til tandlæge som en topleder. Og de 25 % rigeste i befolkningen går dobbelt så ofte til tandlæge, som de fattigste 25 %. Vi ville derfor gerne have spurgt sundhedsministeren, om et rigt samfund som det danske kan leve med, at en stor gruppe borgere ikke har råd til nødvendige sundhedsbehandlinger. Og hvad regeringen konkret har gjort for at mindske uligheden i tandsundhed.

Undgå syltekrukke igen

Sundhedsministeriet har indkaldt aktører og interessenter i det tidligere Dialog- og Inddragelsesforum til indledende drøftelser om en ny model for voksentandplejen i efteråret. Vi ville derfor også gerne have spurgt ministeren om hendes ambitioner og ønsker til en ny og tidssvarende voksentandpleje. Og hvordan hun vil sikre, at der ikke igen går syltekrukke i arbejdet. Ligesom vi endelig ville have spurgt, hvornår ministeren forventer, at der foreligger en ny model for voksentandplejen.

Vi har stillet sundhedsminister Sophie Løhde en række konkrete spørgsmål, men hun har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet sender hun følgende skriftlige svar igennem ministeriets pressekontor:

– Jeg er rigtig glad for, at Tandlægeforeningen er gået konstruktivt ind i arbejdet med at udvikle rammerne for voksentandplejen og har nedsat en tænketank, som nu er kommet med en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan modernisere voksentandplejen. Det er nemlig vigtigt, at vi i det videre arbejde får input udefra. Og vi vil gå i dialog med Tandlægeforeningen om, hvordan vi kan styrke tandsundheden.

– Der er gode takter i flere af forslagene. Det gælder fx forslaget om at skabe større lighed i tandsundhed ved at give mennesker med psykiske lidelser, der har betydelige tandproblemer som følge af medicinsk behandling, mulighed for at få tilskud til deres ofte store tandlægeudgifter. Vi har allerede udvidet paragraf 166-ordningen, så markant flere patienter med alvorlige skader på tænderne, eksempelvis som følge af kemo- eller stråleterapi, kan få offentligt tilskud. Og vi kommer også til at se på, om ordningen evt. skal udvides yderligere, så andre grupper af patienter med mundtørhed kan blive omfattet.