Øjeblik: Risiko

ØJEBLIK: Risiko

Hos Tandlægerne på Østerbro i København skal klinikassistent Sofie Palmer taste en kode for at komme til klinikkens medicin. Et tiltag som klinikken har iværksat for at blive klar til det risikobaserede tilsyn, der trådte i kraft ved årsskiftet. Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud, at de i 2017 vil have et særligt fokus på medicinhåndtering herunder især af antibiotika. Også klinikkens medicinvejledninger er blevet gennemgået for at sikre, at ingen specifikke præparater bliver nævnt, så det altid er en individuel vurdering, hvilket præparat patienten skal have.